Skimmel-, svampe- og insektbekæmpelse

Protox beskæftiger sig med udvikling og salg af midler til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvampe-, svampe- og insektangreb i bygninger.

 

Indeklimaskånsomme produkter

Vi tilstræber, at udvikle effektive midler som er skånsomme mod indemiljøet, når skaden skal udbedres. I samarbejde med certificerede laboratorier udføres løbende EN-standardiserede tests af både afgasning til indeklimaet og effektivitet.

 

Videnudveksling og kurser

Med baggrund i mange års rådgivningsvirksomhed omkring indeklima, skimmelsvampe-, svampe- og insektangreb, har Protox opbygget specialviden som vi gerne deler med vore brugere i forbindelse med løsning af konkrete problemstillinger.

Endvidere afholdes kurser for medarbejdere i virksomheder, som beskæftiger sig professionelt med disse områder.

 


 
Protox Håndbogen

Protox Håndbogen anvendes som en hjælp til at identificere angreb af svampe, råd, skimmelsvamp eller insekter og giver anvisninger til afhælpning af disse angreb

 
Rengøring efter oversvømmelser

I forbindelse med oprydning oversvømmelser kan man med fordel anvende Hysan eller Biox til desinfektion.

Se i øvrigt mere om vore erfaringer fra Skybruddet i København i 2011.

 
skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Hysan er et effektivt middel mod skimmelsvamp.

Kurser

Få del i vor specialviden og kursusvirksomhed.

Stop lugten nu

Stop lugten nu

Abscent-poserne fjerner lugt i hus, bil og båd.

Se produktkatalog

Produktkatalog

Se vort katalog med produktbeskrivelser med mere..

Find forhandler

Forhandlere

Find en forhandler 
i nærheden af dig.