Desinfektion

indeklima Beskrivelse

Forebyggelse og bekæmpelse af smitte

Corona-krisen har for alvor vist, at forebyggelse af smitte med desinfektionsmidler gør en forskel. Influenza har praktisk talt været ”ikke eksisterende” under Corona-restriktionerne.

Et forhold som mange virksomheder givetvis vil få øjnene op for, når Corona-pandemien er veloverstået.

Bakterier bliver i stigende grad resistente over for antibiotika, hvilket har gjort det overordentligt vanskeligt at bekæmpe eksempelvis sår- og hudinfektioner forårsaget af mikroorganismer såsom MRSA.

Implementeringen af forebyggende hygiejneforanstaltninger er derfor af afgørende betydning, når resistente bakterier skal bekæmpes i sundhedsvæsnet og plejesektoren – herunder plejeboliger, hjemmeplejen og ældreplejen.

Protox kan hjælpe virksomheder, institutioner og andre interesserede med at forbygge smittespredning på den rigtige måde.

Dvs. med produkter, der altså ikke skaber resistens, er indeklimaneutrale og der i videst muligt omfang tilgodeser hensyn til miljøet.

Desinfektion: