ProtoxForsegler

ProtoxForsegler er et middel til forsegling af skimmelangreb på utilgængelige steder, hvor skimmelsanering derfor ikke er mulig.

  • Forsegler skimmelangreb på svært tilgængelige steder
  • Bekæmper IKKE skimmelsvampen
  • Må KUN anvendes af professionelle

Fordelene ved ProtoxForsegler

På svært tilgængelige steder som tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve og i kabelkanaler kan det være svært at komme til at bekæmpe skimmel med mekanisk afrensning. Her kan en forsegling stoppe spredningen af skimmelsporer ved at forsegle angrebet. Det uskadeliggør angrebet og sikrer, at det ikke spreder sig yderligere. Med ProtoxForsegler får du en stærk forsegling, der sikrer indemiljøet mod skimmelsporer fra angrebet.

ProtoxForsegler er testet og godkendt

Med ProtoxForsegler kan du forbedre dit arbejdsmiljø frem for andre forseglingsmidler. Midlet er nemlig på vandbasis og har en lav MAL-kode på 00-1. Det betyder, at produktet ikke er klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lignende. Det betyder, at du lever op til arbejdsmiljølovens krav om altid at anvende det mindst farlige produkt til løsning af opgaven, når du bruger ProtoxForsegler.

Anvendelse af ProtoxForsegler

Hvad er ProtoxForsegler?

ProtoxForsegler er et forseglingsmiddel til at stoppe spredningen af skimmelangreb på utilgængelige steder. Produktet bekæmper ikke angrebet, men forsegler og uskadeliggør det ved at forhindre spredning af skimmelsporer.

Vær opmærksom på, at overflader behandlet med ProtoxForsegler får nedsat sin eventuelle damppermeabilitet og kan komme til at virke som en dampspærre. Husk at indtænke dette i valget af behandlingsmetode.

Du kan som professionel købe ProtoxForsegler direkte fra os. Kontakt os for at høre mere.

Forsegling

En forsegling kan være den eneste og derfor bedste måde at forhindre spredning af skimmelsporer fra skimmelsvampeangreb på utilgængelige steder f.eks. tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc.

Hvis forseglingen skal foretages i beboet område, hvor det forseglede område har åben forbindelse til indemiljøet, skal du bruge ProtoxForsegler. Produktet har de samme gode forseglingsegenskaber som ProtoxAkvagrund2, men indeholder langt mindre fungicid, og har ligesom ProtoxSkimmel ingen afgasning af fungicid til indemiljøet.

Hvis forseglingen skal foretages i ubeboet område, anbefaler vi ProtoxAkvagrund2 i stedet for ProtoxForsegler. ProtoxAkvagrund2 har et relativt højt indhold af fungicider og er godkendt som et decideret træbeskyttelsesmiddel. Ubeboede områder kan inkludere ubeboede loftsrum, under gulve og steder uden kontakt til indemiljøet.

Dokumentation af forsegling

Hvis du vælger en forsegling i stedet for en afrensning af skimmelsvamp, er det vigtigt at få det aftalt helt klart med ejendommens ejer og brugere, så der ikke opstår misforståelser nu eller i fremtiden.

Ved en forsegling fjerner du hverken skimmelsvampen eller misfarvningen, men indkapsler og uskadeliggør den. Ved en visuel inspektion af det behandlede område kan det derfor se ud, som om skimmelsvampeangrebet stadig er aktivt.

Derfor er det vigtigt, at ejendommens ejer/brugere får en dokumentation for, hvilken behandling der er foretaget, af hvem, hvornår og med hvilket produkt. Så kan de senere – f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen – dokumentere, at det er et gammelt, velbehandlet og uskadeligt skimmelsangreb.

Læs også artiklen ””Forseglingsmetoden”: Behandling af utilgængelige skimmelangreb”.

Forberedelse

ProtoxForsegler er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Rækkeevnen er 4-8 m2 pr. liter afhængig af træets sugeevne.

Produktet skal omrøres inden brug.

Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxForsegler kan påføres med pensel eller ved sprøjtning på overflader, hvor der er skimmel.

 

Efter behandling

Tørretiden er ca. 1-2 timer, før overfladen er berøringstør og ca. 24 timer til den er klar til overmaling. Indtørringen sker bedst ved en temperatur på 20°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxForsegler er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen. Rester afleveres til den kommunale affaldsindsamling.

Læs også

Emballagestørrelser

5,0 liter plastdunk

CLP Klassificering

Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.