ProtoxForsegler

ProtoxForsegler er et professionelt vandigt forseglingsmiddel, der kan anvendes til forsegling af skimmelsvamp på flader hvor adgangsforholdene, eller andre forhold umuliggør en egentlig skimmelafrensning med ProtoxHysan.


Bekæmpelse af skimmelsvamp i utilgængelige områder

En forsegling kan være den eneste (bedste) måde at forhindre spredning af skimmelsporer fra skimmelsvampeangreb på utilgængelige steder, f.eks. tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc.


Skimmelsvamp i indemiljøet

Hvis forseglingen skal foretages i beboet område, hvor det forseglede område har åben forbindelse til indemiljøet, så skal ProtoxForsegler anvendes. Produktet har de samme gode forseglingsegenskaber som ProtoxAkvagrund, men indeholder langt mindre fungicid, og har ligesom ProtoxSkimmel ingen afgasning af fungicid til indemiljøet.


Skimmelsvamp i udemiljøet

Hvis det besluttes at en forsegling er den bedste (eneste) anvendelige metode, så anbefales ProtoxAkvagrund til anvendelse i ubeboede loftsrum, under gulve uden kontakt til indemiljøet og andre områder, hvor der er stor fare for, at en efterfølgende opfugtning kan give anledning til fornyet vækst. ProtoxAkvagrund har et relativt højt indhold af fungicider og er godkendt som et decideret træbeskyttelsesmiddel.


Arbejdsmiljø

ProtoxForsegler er et farveløst forseglingsmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign. Med ProtoxForsegler kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø.


Om "forseglingsmetoden"

Hvis man vælger "forseglingsmetoden" og ikke en afrensning af skimmelsvamp, så er det vigtigt, at få dette aftalt helt klart med ejendommens ejer og brugere.

Forseglingsmetoden stopper væksten af skimmelsvamp og forhindrer spredning af sporer, men fjerner ikke misfarvningen. Det er derfor vigtigt, at dette er helt klart aftalt med ejer/brugere, og det er ligeledes vigtigt at give ejer/brugere dokumentation for, hvad der er udført hvornår og med hvilket produkt. Så vedkommende også ved senere besigtigelser - f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen - kan dokumentere, at der er tale om et gammelt, velbehandlet og uskadeligt skimmelsangreb og IKKE et nyt angreb.

Ser også artiklen: Behandling af utilgængelige skimmelangreb