ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker, gulvbrædder mv. Kan også anvendes til behandling af borebiller i gamle møbler.


Bekæmpelse af insektangreb

ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af angreb af træborende insekter i nyt og gammelt træværk som:

  • Almindelige Borebiller (Anobium punctatum)
  • Husbukke (Hylutrupes bajulus)
  • Diverse andre trænedbrydende insekter

 

Behandling af borebiller (ofte omtalt som ”møbelorm”) i gamle møbler er vanskelig.

Hvis træet er ubehandlet, og der ikke er tale om bordplader eller andet der kommer i direkte kontakt med fødevarer, så kan Protox Insekt bruges umiddelbart. Det anbefales dog at slutte af med en overfladebehandling som lukker overfladen af efterfølgende.

Hvis der er tale om malede eller lakerede møbler, så er det reelt umuligt at få Protox Insekt til at trænge ind gennem malingsoverfladen og så er en overfladebehandling umulig.

Har man tålmodighed, så kan man på apoteket købe en sprøjte og en kanyle og så sprøjte Protox Insekt ind i samtlige udflyvningshuller, og på den måde får midlet ind ”bag” malingen. Det er ingen 100 % sikker metode og den skal gentages nogle gange for at få den bedste beskyttelse så det er en fremgangsmåde der kræver megen tålmodighed, men det kan lykkes


Testet og godkendt

ProtoxInsekt er et farveløst og vandbaseret bekæmpelsesmiddel, som er godkendt af Miljøstyrelsen og har en mal-kode på 00-3.

Protox Insekt er godkendt til at forebygge og behandle angreb af trænedbrydende insekter og bruges til dette formål i alle former for bygninger, også i bevaringsværdige og fredede bygninger som fx. kirker, herregårde, slotte, bindingsværk m.v..

ProtoxInsekt er testet efter godkendte EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1. Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, trænge ind i træets overflade, modstå ældning mm.

ProtoxInsekt er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (reg. nr. 542-3).