ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et professionelt middel til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i bygningers træværk så som tagspær, taglægter, hanebånd, etagebjælker mv. 


Bekæmpelse af insektangreb

ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af angreb af træborende insekter i nyt og gammelt træværk som:

  • Almindelige Borebiller (Anobium punctatum)
  • Husbukke (Hylutrupes bajulus)
  • Diverse andre trænedbrydende insekter


Testet og godkendt

ProtoxInsekt er et farveløst og vandbaseret bekæmpelsesmiddel, som er godkendt af Miljøstyrelsen og har en mal-kode på 00-1.

Protox Insekt er godkendt til at forebygge og behandle angreb af trænedbrydende insekter og bruges til dette formål i bygninger, også i bevaringsværdige og fredede bygninger som fx. kirker, herregårde, slotte, m.v..

ProtoxInsekt er testet efter godkendte EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1. Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, trænge ind i træets overflade, modstå ældning mm.

ProtoxInsekt er godkendt af Miljøministeriets efter biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 795-2-2-1.