ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker.

ProtoxInsekt:

  • Forebygger og bekæmper insektangreb i nyt og gammelt træværk
  • Kan bruges mod alle træborende insekter som Almindelige Borebiller og Husbukke
  • Må kun anvendes af professionelle

Du kan købe ProtoxInsekt hos vores forhandlere.

 

Fordelene ved ProtoxInsekt

Med ProtoxInsekt kan du forebygge og bekæmpe insektangreb i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne. Midlet er specielt velegnet til brug i alle fredede og bevaringsværdige bygninger herunder kirker, slotte og herregårde.

Eftersom ProtoxInsekt både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb.

 

ProtoxInsekt er testet og godkendt

ProtoxInsekt har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og af Miljøministeriet efter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 795-2-2-1. Det er også testet og godkendt efter EN-standarderne EN 46-47, EN 49-1/2 og EN 73 jf. DS (dansk standard/EN 599-1).

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning. Resultaterne viste, at effekten af ProtoxInsekt på disse punkter er helt efter og over standarden.

ProtoxInsekt har MAL 00-1.


Emballagestørrelser:

0,5 liter sprayflaske

1,0 liter plastdunk

2,5 liter plastdunk

5,0 liter plastdunk

20 liter plastdunk