ProtoxSkimmel

ProtoxSkimmel er en farveløs og vandbaseret grunder, der holder overfladen fri for angreb af skimmelsvampe.

ProtoxSkimmel:

  • Forebygger vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader som fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet
  • Forebygger og bekæmper misfarvning udendørs f.eks. på træ, træterrasser og fliser
  • Er velegnet til at forebygge skimmelvækst på kuldebroer, fugtige bygningsmaterialer og bygningsdele, der nogle gange bliver våde
  • Er let at bruge
  • Må anvendes af ALLE - både professionelle og private

Du kan købe ProtoxSkimmel på vores webshop eller hos vores forhandlere.

 

Fordelene ved ProtoxSkimmel

Med ProtoxSkimmel kan du forebygge ethvert angreb af skimmelsvamp på porøse overflader både inde og ude. En af de store fordele ved produktet er effekten på overflader, som af og tit bliver våde, på kuldebroer i boligen og på fugtige bygningsmaterialer. Her tænker vi specielt på tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation og kondens pga. underafkøling og dårligt isolerede ydervægge. Der vokser skimmel nemlig ekstra godt, men med ProtoxSkimmel kan du beskytte overfladerne og undgå skimmel.

ProtoxSkimmel forebygger også de grimme misfarvninger, skimmel ofte efterlader, selv når skimmelsvampen er fjernet. Midlet bekæmper også misfarvningerne udendørs på f.eks. træ, træterrasser og fliser, så du helt kan fjerne dem.

 

ProtoxSkimmel er testet og godkendt

ProtoxSkimmel er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lignende. Faktisk er produktet optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. Og ifølge en certificeret afgasningsrapport fra Eurofins A/S har ProtoxSkimmel ingen afgasning til indeklimaet.

ProtoxSkimmel har MAL 00-1.

 

Emballagestørrelser:

0,5 liter sprayflaske

2,5 liter plastdunk

5,0 liter plastdunk

20 liter plastdunk

 

CLP Klassificering

 

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”