Om os

hvem er vi

PROTOX er specialisterHer er vores mission

I Protox er vi specialister inden for skimmelsvampe, svampe, insekter og lugtsanering. Denne viden har vi i mange år brugt til at udvikle og producere midler til professionelle brugere og rådgivere, der arbejder med at forebygge og bekæmpe disse levende organismer, der truer vores bygninger og vores indemiljøer.

For at dele ud af vores viden er vi dedikeret til at holde løbende kurser, hvor vi videreformidler vores erfaring med og viden om problemer og udfordringer i bygninger og indemiljøer. Det gør vi for at klæde dig på til at løse problemerne professionelt med så lille påvirkning af miljø, arbejdsmiljø og indemiljø som muligt.

Hvad enten du er arkitekt, ingeniør, håndværker eller privatperson, udførende eller rådgivende, er du derfor altid velkommen til at kontakte os med din udfordring. Vi garanterer, at du får et sagligt, anvendeligt og forståeligt svar – også hvis det er noget, vi ikke kan hjælpe dig med.

banner

Bæredygtighed

Vi arbejder med bæredygtighed for din skyld

I Protox arbejder vi med bæredygtighed i erkendelsen af at selv at selvom vore bæredygtighedshandlinger kan virke små og ubetydelige i forhold til de større udfordringer verdenssamfundet står overfor, så spiller de en vigtig rolle. Hvert lille skridt mod en bæredygtigere fremtid, uanset hvor ubetydeligt det måtte være, bidrager til at samfundet som helhed når de store mål for at beskytte miljøet, bevare ressourcer og opbygge en mere bæredygtig plantet til gavn for os og de kommende generationer.

Således kan små handlinger som at reducere eller omlægge energiforbruget, genbruge materialer, reducere affald og vælge bæredygtigere produkter være de små tiltag, der tilsammen bidrager til at vi når det store mål.

Ingen af os kan løse de klima- og miljømæssige udfordringer vi står overfor alene. Derfor påtager vi os vores ansvar og arbejder med de mål og initiativer der hjælper os og dermed dig som vores kunde med at nå vores bæredygtighedsmålsætninger.

 

Derfor arbejder vi målrettet med bæredygtighed

Bæredygtighed herunder ikke mindst klimaforandringer står højt på agendaen, både hos forbrugere, producenter og lovgiveren. For at styrke bæredygtigheden kræves en øget indsamling af data. Data bruges til at identificerede problemområder, overvåge fremskridt og træffe informere beslutninger om bæredygtighedsinitiativer.

I forbindelse med bæredygtighed og den fremtidige miljøindsats er indsamling, analyse og korrekt brug af data afgørende. Data kan omfatte informationer om energiforbrug, affaldsproduktion, luft- og vandforurening, ressourceudnyttelse og vare- og ydelsers tilblivelse.

EU indfører standardiserede bæredygtighedsrapportering for virksomheder ved implementering af det kommende CSRD-direktiv. Virksomheder kommer som følge heraf til at skulle indsamle mere detaljerede og præcise data om deres aktiviteter. Dette omfatter data om CO2-udledning, vandforbrug, affaldshåndtering, medarbejderrettigheder, diversitet, arbejdsmiljø mm.

Mangelsende overholdelse eller imødegåelse af nuværende eller kommende krav vil kunne medføre retlige eller omdømmemæssige konsekvenser for dig og din virksomhed. Derfor er det ekstremt vigtigt at være på forkant med udviklingen og allerede start bæredygtighedsrejsen nu.

 

Hvor er Protox nu. (Hvor langt er vi nået)

Protox er for nyligt blevet certificeret indenfor Kvalitetsstyring, Miljøstyring og Arbejdsmiljøstyring. Certificeringerne er virksomhedens første skrid mod bæredygtigere fremtid.

Målene i ISO-certificeringerne understøtter de forpligtigelser virksomheden har indgået ved at tilslutte sig Science Based Targets Initiative (SBTi) Corporate Net-Zero Standard. Vi har dermed forpligtet os til at reducere virksomhedens samlede CO2-emmissioner med 90 procent frem mod 2050, samt at have opnået en 42 procents reduktion allerede i 2030 (basis år 2022).

For at opnår disse ambitiøse klimamål skal Protox inden 2030, have elektrificeret firmabilerne og opvarmningen af bygningerne, samt øget genbrugsandelen i emballagerne til mindst 50 procent. Derudover arbejder vi med en generel reduktion af forbrugt emballage per produceret enhed, herunder udvikling af koncerterede versioner af eksisterende produkter.

Hos Protox er vi bevist om at bæredygtig virksomhed ikke kun handler om klimaet, med også omfatter menneskers sundhed og andre miljøpåvirkninger. Derfor arbejder vi på at sikre et godt arbejdsmiljø både for vores medarbejderne, brugerne af vores produkter og de mennesker der arbejder med at producere de råvare- og materialer vi anvender. Som et led i dette arbejde har Protox tilsluttet sig FN’s Global Compact Network for ansvarlighed i erhvervslivet.

Protox’s rejse mod en mere bæredygtig fremtid (Hvilken vision arbejder Protox mod)

Men det stopper ikke her, Protox har kun lige påbegyndt bærdygtighedsrejsen. Protox har fået lavet sit først klimaregnskab (2022) og fastlagt en række CO2-reducerende mål, samt påbegynd implementeringen af de handlingsplaner der sikrer at målene som nås.

Det næste skridt på vores bæredygtighed rejser vil være at få færdiggjort vores LCA-database inden udgangen af 2023. Databasen skal primært anvendes til beregning klima- og miljøoptimering af produkter i forbindelse med produktudvikling og miljøeffektivisering af eksisterende produkter og løsninger, med også til at dække den stigende efterspørgsel på produktspecifikke miljøbelastningsdata fra vores kunder.

Protox’s bærdygtighedsrejse, milepæle:

ISO 9000 Kvalitetsstyring, marts 2023
ISO 14000 Miljøstyring, marts 2023
ISO 45000 Arbejdsmiljøstyring, marts 2023
Klimaklar Produktionsvirksomhed, juni 2023
SBTi, juni 2023
FN Global Compact, juli 2023

I gang sat CO2-reduktions tiltag

Implementering af emballager lavet af genbrugsmaterialer vil ved fuld implementering i medføre at Protox reducere sin total CO2-emmissioner med 35 % i forhold til 2022.

Udfasning af 20 liters dunke, reducerer emballagevægten per liter med 30%, svarende til 6 tons CO2 per år, samt fjerne tunge løft fra produktionen og hos vores kunder.

Virksomheden har lanceret Protox Insekt koncentrat, hvis alle kunderne skifter fra Protox Insekt klar til brug, vil dette medføre en årlig CO2 besparelse på 10 tons CO2 baseret på salget i 2022.

Protox arbejder med at ændre sammensætningen af produkter der kræver særligt tunge emballage til nogle der kan opbevares i lettere standard emballagevægt, herved opnås en årlig CO2-emmisions reduktion på 12 tons CO2 baseret på salget i 2022.

Elektrificering af virksomhedens egene forbrændingskilder (oliefyr og firmabiler) vil medføre en årlig CO2-reduktion på 16 tons CO2 per år baseret på forbrugt i 2022.

Samlet set vil de ovennævnte tiltag medføre at Protox både når sin ISO 14001 målsætning om at mindst 50% af alt anvendt emballage skal være produceret af genbrugsmaterialer inden 2026 og SBTi-reduktionsmålet i 2030 på 42%. Den samlede effekt af ovenstående i gang sat initiativer vil medføre en total CO2-emmisions reduktion på 188 tons CO2, svarende til 42,2 % af virksomhedens totale CO2-emmision i 2022.

Vi er certificerede

9001

Kvalitetsledelse

14001

Miljøledelse

45001

Arbejdsmiljø

Vores miljø-, kvalitets-, og arbejdsmiljøpolitik

Miljøpolitik

  • Vi vil være en miljøvenlig virksomhed, der har det som et permanent mål at blive bedre til at håndtere de miljøudfordringer vi udsættes for i forbindelse med driften af vores virksomhed.
  • Vi vil rådgive vores kunder og deres leverandører til at anvende miljørigtige løsninger.
  • Vi forpligter os til at udfordre egne eksisterende arbejdsgange og aktiviteter, for at finde en mere miljø hensigtsmæssig måde at udføre dem på.
  • Vi overholder den til enhver tid gældende miljølovgivning

Kvalitetspolitik

  • Det er vores mål at optimere og fremme effektiviteten, kundeservice og kvalitet for at give Protox mulighed for at blive den bedste i branchen når det kommer til kundeoplevelser.
  • Protox vil levere en brancheførende kundeoplevelse og – service ved hjælp af kontinuerlige forbedringer af infrastruktur, processer, produkter og service på baggrund af kundernes behov.
 

Arbejdsmiljøpolitik

  • Formålet med sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitikken i Protox er at skabe grundlag for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i virksomheden.
  • Dette skal ske gennem overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, samt relevante retningslinjer på området.
  • Formålet med sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitikken er desuden at angive konkrete mål for sikkerheds- og arbejdsmiljøindsatsen i forhold til de risici, der findes i Protox.

Vores Værdier

Vores Historie

Mød vores team

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte en af vore medarbejdere

Få del af vores specialviden

Vi afholder løbende kurser om indeklima og anvendelse