ProtoxSkybrud

ProtoxSkybrud er et desinficerende middel til brug efter opstigende kloakvand, indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.

  • Desinficerer overflader og løsøre efter kloakvand, skybrud og oversvømmelse
  • Må KUN anvendes af professionelle

Du kan som professionel købe ProtoxSkybrud direkte fra os. Kontakt os for at høre mere.

Fordelene ved ProtoxSkybrud

På svært tilgængelige steder som tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve og i kabelkanaler kan det være svært at komme til at bekæmpe skimmel med mekanisk afrensning. Her kan en forsegling stoppe spredningen af skimmelsporer ved at forsegle angrebet. Det uskadeliggør angrebet og sikrer, at det ikke spreder sig yderligere. Med ProtoxForsegler får du en stærk forsegling, der sikrer indemiljøet mod skimmelsporer fra angrebet.

ProtoxSkybrud er testet

ProtoxSkybrud er testet i henhold til EN 1276.

Hvad er ProtoxSkybrud?

ProtoxSkybrud er et professionelt middel, der effektivt uskadeliggør bakterier efterladt af opstigende kloakvand, indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.

Produktet efterlader ingen kendte allergifremkaldende stoffer på behandlede overflader eller i indemiljøet. 

Når hydrogenperoxiden i ProtoxSkybrud kommer i kontakt med levende organismer som bakterier, vil produktet skumme op, fordi det spaltes til ilt og vand. Denne opskumning vil dræbe alle sygdomsfremkaldende organismer. Efter 60 minutters virkningstid, kan løsøret bæres ud og oprydningen begynde.

Hvor bruger du ProtoxSkybrud?

  • Bruges på alle overflader og løsøre berørt af kloakvand, overfladevand og oversvømmelser
  • Bruges ved en temperatur over frysepunktet

Forberedelse

ProtoxSkybrud er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget er ca. 0,5 liter pr. m2.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Sikkerhed

Enhver kontakt med materiale og løsøre, som har været i kontakt med kloakvand, overfladevand og oversvømmelser indebærer risiko for kontakt med farlige bakterier. Derfor er det vigtigt at beskytte sig selv med handsker og beskyttelsesdragt uanset niveauet af berøring.

ProtoxSkybrud er ikke mærkningspligtigt, men vi anbefaler, at du anvender handsker og beskyttelsesbriller, når du bruger ProtoxSkybrud og at du undgår at få produktet på huden.

Påføring

ProtoxSkybrud kan påføres med havesprøjte eller lignende lavtrykssprøjte.

Produktet vil skumme op, når det kommer i kontakt med bakterier og andre levende organismer. Indvirkningstiden varer ca. 60 minutter. Herefter er området desinficeret og klar til oprydning.

Efter behandling

Redskaber og værktøj skylles med vand efter brug.

ProtoxSkybrud skal opbevares i original emballage og tåler frost.

Produktet er holdbart i op til 1 år fra produktionsdatoen i uåbnet emballage.

Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen. Rester afleveres til den kommunale affaldsindsamling.

Læs også

Emballagestørrelser

5,0 liter plastdunk

CLP Klassificering

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.