ProtoxSkybrud

ProtoxSkybrud er et desinficerende middel til brug efter opstigende kloakvand, indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.

ProtoxSkybrud:

  • Desinficerer overflader og løsøre efter kloakvand, skybrud og oversvømmelse
  • Må KUN anvendes af professionelle

Du kan som professionel købe ProtoxSkybrud direkte fra os. Kontakt os for at høre mere.

 

Fordelene ved ProtoxSkybrud

Når du bruger ProtoxSkybrud til desinfektion, klarer du hele opgaven i én omgang. Du kan nemlig bruge produktet på både overflader og løsøre og du skal ikke gøre rent med andet end ProtoxSkybrud. Samtidig virker midlet inden for ca. en time efter påføring. Det betyder, at du hurtigt og let kan få saneret hele det berørte område og begynde oprydningen.

ProtoxSkybrud er baseret på hydrogenperoxid, som ikke belaster indeklimaet. Produktet er lugtfrit og udvikler ikke generende gasser, når du bruger det. Det betyder, at du trygt kan bruge ProtoxSkybrud til at desinficere større områder.

 

ProtoxSkybrud er testet 

ProtoxSkybrud er testet i henhold til EN 1276.

 

Emballagestørrelser:

5,0 liter plastdunk

 

CLP Klassificering

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”