ProtoxSkybrud

ProtoxSkybrud er et professionelt middel der effektivt uskadeliggør bakterier, der er efterladt af opstigende kloakvand og indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelses­situationer.

ProtoxSkybrud er baseret på hydrogenperoxid.

ProtoxSkybrud efterlader ingen skadelige stoffer i indemiljøet eller på de behandlede overflader.

ProtoxSkybrud kan give en let blegning på sarte tekstiler.

Anvendelsesområder

ProtoxSkybrud anvendes til forebyggende desinfektion af overflader og løsøre. 

Ved opstigende kloakvand eller indstrømmende overfladevand er første skridt efter indstrømningen er stoppet, at få pumpet området tørt eller på anden måde
at få bortledt vandet. Når det er sket, så efterlades området vådt/fugtigt og den efterladte fugt indeholder potentielt  farlige bakterier og virus stammende fra f.eks. rotteurin, afføring etc.  

Inden oprydning og udbæring af løsøre igangsættes, bør område og løsøre desinficeres for at fjerne hovedparten af de potentielt skadelige bakterier, for på den måde at beskytte den medarbejder der skal foretage oprydningen.

Denne indledende desinfektion foretages ved oversprøjtning af området (incl. løsøre) med ProtoxSkybrud. 

Kontakten med de levende organismer vil få produktet til at skumme op, idet det spaltes til ilt og vand. Denne opskumning vil dræbe de sygdomsfremkaldende organismer. Når skumningen er ophørt kan løsøret bæres ud.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Da enhver håndtering/berøring af sådanne fugtskadede løsøregenstande indebærer risiko for kontakt med farlige bakterier, skal der altid arbejdes med de fornødne værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesdragt.

Protox Skybrud er ikke mærkningspligtigt, men det anbefales at anvende handsker og briller ved brugen, og at undgå at få produktet på huden.

Miljø

ProtoxSkybrud efterlader ingen miljøfarlige eller på anden måde farlige rester i de behandlede overflader. 

Anvendelsen af ProtoxSkybrud medfører ingen behov for særskilt rengøring.

Da ProtoxSkybrud ikke efterlader kemikalier på overfladerne har ProtoxSkybrud ingen forebyggende effekt overfor efterfølgende vækst i udtørringsperioden.

Forbrug

Ca. 0,5 l/m2