ProtoxAbScent Lugtfjerner

ProtoxAbScent Lugtfjerner bruges til at fjerne restlugt i luften.

 • Kan bruges mod restlugt fra f.eks. skimmel, brand, tobaksrøg, døde dyr, døde mennesker, ekskrementer og ”gammel kælder”
 • Kan anvendes indendørs samt i biler og campingvogne
 • Må anvendes af ALLE – både professionelle og private

Fordelene ved ProtoxAbScent Lugtfjerner

At bruge ProtoxAbScent Lugtfjerner kan ikke blive meget lettere. Du åbner simpelthen posen, tager indholdet ud og lægger eller hænger det højt i rummet. Så klarer ProtoxAbScent Lugtfjerneren resten over de næste dage og uger.

Lugtfjerneren fungerer ved at frigive små mængder chlordioxid, som nedbryder lugtstofferne i luften. ProtoxAbScent Lugtfjerner bruger altså ikke parfume eller andre duftstoffer til at ”maskere” lugten, men nedbryder den helt i stedet. Det betyder blandt andet for dig, at du ikke skal bekymre dig om restkemikalier. Overskydende chlordioxid nedbrydes i kontakt med dagslys og lys fra lysstofrør.

Anvendelse af ProtoxAbScent Lugtfjerner

Hva er ProtoxAbscent Lugtfjerner ?

ProtoxAbScent Lugtfjerner består af fast natriumhydrogensulfat og fast natriumklorit, som reagerer med luftens vandindhold. Det frigiver chlordioxid, som nedbryder (oxiderer) ubehagelige lugtstoffer og samtidig er et effektivt desinfektionsmiddel. Chlordioxiden frigives langsomt og nedbryder gradvist lugtstofferne. ProtoxAbScent-posen bruger derfor ingen parfume til at ”maskere” lugten.

Produktet kommer i en ydre, forseglet alufoliepose og en indre, vakuumpakket pose, hvori selve produktet ligger i en hvid emballage. De mange lag sikrer, at produktet ikke aktiveres før tid, hvilket sker ved kontakt med vand og fugt f.eks. i luften. Samtidig beskytter yderposen mod lys, da både dagslys og lys fra lysstofrør nedbryder chlordioxiden. Det betyder også, at overskydende chlordioxid efter endt behandling let nedbrydes i lys og at der ingen kemikalier efterlades i luften/rummet.

I særligt tørre perioder (typisk i tørre vinterperioder) kan det være nødvendigt at hjælpe aktiveringen på vej. Det kan gøres ved at anbringe ProtoxAbScent-posen tæt på en klud eller håndklæde opvredet med vand (f.eks. i en skål eller spand). Fordampningen fra kluden vil aktivere posen.

ProtoxAbScent Lugtfjerner afgiver en svag kloragtig lugt, når den er aktiv. Lugten forsvinder hurtigt, når posen er opbrugt eller når rummet ventileres. Selvom ProtoxAbScent-poserne afgiver chlordioxid, vil koncentrationen under korrekt brug være under den arbejdshygiejniske grænseværdi (< 0,1 ppm).

OBS: Længerevarende ophold i rum med ProtoxAbScent Lugtfjerner-poser bør undgås. Personer med åndedrætsproblemer, astmatikere og børn må ikke opholde sig i opholdsrum under lugtsaneringen.

Sikkerhedsforanstaltninger når du bruger ProtoxAbScent Lugtfjerner

 • Opbevares utilgængeligt for børn
 • Undgå at beskadige ProtoxAbScent-posen ved udtagning af yderposen. Hvis ProtoxAbScent-posen beskadiges, kasseres den øjeblikkeligt og smides i en udendørs affaldsspand
 • Må ikke komme i direkte kontakt med vand eller fugt
 • Må ikke anbringes i direkte sollys
 • Må ikke anbringes ovenpå eller i nærheden af en varmekilde
 • Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler
 • Udsæt ikke posen for andre stoffer, herunder syrer, rengøringsmidler mv. Under uheldige omstændigheder kan der udvikles giftig gas
 • Sørg for god plads omkring posen for at undgå blegningseffekter

Hvor bruger du ProtoxAbScent Lugtfjerner?

 • Bruges indendørs samt i biler, både og campingvogne
 • Bruges mod lugt fra f.eks. mug/skimmel, tobak, døde dyr/mennesker, urin og ekskrementer
 • Bruges ved almindelig rumtemperatur, med et minimum af lys og > 50 % luftfugtighed for størst effekt
 • Placeres højt i rummet i en skål eller ophængt for størst effekt
 • Må IKKE lægges direkte på et bord, en hylde, tekstiler eller i nærheden af metaller, da det vil forårsage blegning eller korrosion

Forberedelse

ProtoxAbScent Lugtfjerner er beregnet til at fjerne restlugt. Forsøg derfor altid at fjerne selve lugtkilden (døde dyr, sodsværtet træ, ekskrementer fra dyr mv.), hvis det er muligt inden du behandler med ProtoxAbScent Lugtfjerner. Er der tale om massive lugtproblemer, vil det være en fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjtning med ProtoxHysan.

Forbruget afhænger af mængden af lugtstof i luften. Som tommelfingerregel vil en enkelt pose give en koncentration på ca. 0,1 ppm i et rum på 8-10 m2 med almindelig loftshøjde. Posen udvikler chlordioxid i op til 1 måned.

Hvor mange ProtoxAbScent-poser du skal bruge afhænger af rummets volumen (luftmængde). Nedenstående tabel er kun vejledende. Har du brug for hjælp til at bedømme omfanget, er du velkommen til at kontakte os.

 • 1 pose: Rum på 40-60 m3, både, campingvogne, biler, skabe, kryberum, loftsrum, ventilationskanaler mv.
 • 2-3 poser: Rum på 60-80 m3
 • 3-5 poser: Rum på 80-200 m3

Indholdet i inderposen er ætsende og brandnærende. Inderposen må og skal IKKE åbnes.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

Åbn alufolieposen og den vakuumpakkede inderpose og læg den hvide, inderste emballage i en skål eller hæng den op i rummet så højt som muligt.

Se også vores instruktionsvideo.

Eksempler på anvendelse

 • Bil, båd og campingvogn
  Placer en ProtoxAbScent Lugtfjerner pose på en skål eller et andet sted i bilen, båden eller i campingvognen, hvor den kan ligge stabilt og ikke direkte på tekstiler.
  Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.
 • Dårlig lugt i møbler, tekstiler, fodtøj og lignende
  Møbler, tekstiler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab eller lignende. Der ophænges en ProtoxAbScent pose over genstandene, men ikke direkte på dem.
  Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.
 • Døde rotter og mus
  Placer en eller flere ProtoxAbScent Lugtfjerner poser i rummets naturlige luftstrøm så tæt på det døde dyr som muligt. Se ovenstående tabel for antal poser. I særligt slemme tilfælde, se næste afsnit.
 • Afføring, døde dyr/mennesker og lignende
  Det kan være nødvendigt at fjerne gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder mv., hvis væsker gennem længere tid er sivet ned i konstruktionen.
  Afvask/vand nu f.eks. bjælkelag og brædder med ProtoxHysan. Tågesprøjt derefter rummet med ProtoxHysan for at desinficere og lugtsanere.
  Placer derefter et passende antal ProtoxAbScent poser højt i rummet (se skemaet under ’Forberedelse’) og forsegl rummene for uvedkommende.
  Lugtsaneringen kontrolleres efter 14 dage til 1 måned og fortsættes om nødvendigt, indtil lugten er forsvundet.
 • Utilgængelige rum, krybekældre, ventilationskanaler og lignende
  Tågesprøjt først med ProtoxHysan, når det er muligt.
  Placer et passende antal ProtoxAbScent Lugtfjerner poser i rummet (se skemaet under ’Forberedelse’).
  Bemærk: Hvis rummet er fugtigt, skal det først tørres og ned på et normalt fugtighedsniveau inden brug af ProtoxAbScent poser.
 • Vinteroplægning af båd/campingvogn og vinterlukning af sommerhus
  ProtoxAbScent Lugtfjerner poserne kan med fordel anvendes i forbindelse med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved nedlukning af sommerhus i vinterhalvåret. Her vil poserne virke over 1 måned og holde muglugt væk.
 • Sodlugt efter brandskade
  Fjern først brandskadede bygningsdele.
  Afvask tilgængelige overflader med ProtoxHysan efterfulgt af en tågesprøjtning.
  Placer nu et passende antal ProtoxAbScent poser højt i rummet (se skemaet under ’Forberedelse’) og forsegl rummene for uvedkommende.
  Lugtsaneringen kontrolleres efter 1 måned og fortsættes om nødvendigt, indtil lugten er forsvundet.

Efter behandling

ProtoxAbScent Lugtfjerner er holdbar i 2 år fra produktionsdatoen, hvis den opbevares køligt og i den originale, uåbnede emballage. ProtoxAbScent-poserne tåler frost.

Hvis det er nødvendigt at afbryde behandlingen inden posen er “brændt ud”, kan den aktiverede pose opbevares i kortere tid (op til 14 dage) i en lufttæt plastbeholder.

Brugte poser og emballage kan smides ud med dagrenovationen.

Læs også

Emballagestørrelser

30 gram poser

CLP Klassificering

Fare

Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.