ProtoxAkvagrund2

ProtoxAkvagrund2 er træbeskyttelse til førstegangsbehandling af nyt og gammelt udendørs træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint.

ProtoxAkvagrund2:

  • Forebygger mod råd, svamp, blåsplint og skimmelsvamp
  • Forsegler skimmelangreb på utilgængelige steder som tagkonstruktioner, inde i vægkonstruktioner og under opklodsede gulve
  • Kan bruges på ubehandlet, udendørs træværk – nyt og gammelt – f.eks. vinduer, døre, træterrasser, hegn og carporte

Du kan købe ProtoxAkvagrund2 på vores webshop eller hos vores forhandlere.

 

Fordelene ved ProtoxAkvagrund2

Ét træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod råd, svamp, skimmel og blåsplint samtidig med, at det er let at bruge. Det er netop, hvad ProtoxAkvagrund2 er og kan. Det sparer dig arbejdstid. Og så har ProtoxAkvagrund2 den laveste MAL-kode på 00-1, så du lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen om at vælge det mindst farlige produkt, når du vælger ProtoxAkvagrund2.

Skal du behandle et skimmelangreb på et svært tilgængeligt sted, er ProtoxAkvagrund2 også det oplagte valg. Midlet forsegler skimmelangreb, hvor det ikke er fysisk eller økonomisk muligt at fjerne dem med ProtoxHysan. Sådanne utilgængelige steder kan være:

  • Tagkonstruktioner med skråvægge
  • Undertage i krydsfiner
  • Spånplader i vægkonstruktioner
  • Gips inde i vægkonstruktioner
  • Under opklodsede gulve
  • I kabelkanaler

 

ProtoxAkvagrund2 er testet og godkendt

ProtoxAkvagrund2 har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Produktet er testet mod blåsplint, råd og svamp og godkendt efter EN-standarderne EN 84, EN 73 og EN 152.1.

ProtoxAkvagrund2 har MAL 00-1, så du lever op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen om at vælge det mindst farlige produkt, når du arbejder med ProtoxAkvagrund2. Produktet er desuden ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lignende.

ProtoxAkvagrund2 er godkendt efter Biocidforordningen med nummeret MST 578-23-1.

 

Emballagestørrelser:

5,0 liter plastdunk

20,0 liter plastdunk

 

CLP Klassificering

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”