ProtoxKombi Aqua

ProtoxKombi Aqua er et alt-i-et produkt til at komme trænedbrydende svampe, insekter og skimmel til livs. Midlet er blandt andet effektivt mod Husbukke, Ægte Hussvamp og Tømmersvampe.

Fotostribe_Kombi
  • Beskytter træet mod angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmel
  • Forebygger kommende angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmelsvamp
  • Forhindrer spredning af igangværende angreb fra trænedbrydende svampe og insekter
  • Må anvendes af ALLE – både professionelle og private

Fordelene ved ProtoxKombi Aqua

Med ProtoxKombi Aqua sparer du tid og kan dermed udføre dine opgaver mere effektivt. Produktet er nemlig et kombimiddel, som klarer flere opgaver i én behandling. Slut med at behandle separat for angreb fra insekter, svampe og skimmel og deres forebyggelse og forhindring af spredning af igangværende angreb. Alle disse funktioner tager ProtoxKombi Aqua på sig i én samlet behandling.

ProtoxKombi Aqua er testet og godkendt

ProtoxKombi Aqua har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Produktet er testet og godkendt efter EN-standarderne EN 152, EN 46 og EN 118 efter ældning og udvaskning i henhold til EN 84/EN73.

ProtoxKombi Aqua er godkendt som træbeskyttelsesmiddel i PT8.

I Danmark med godkendelsesnummer 578-26.

I Norge med godkendelsesnummer NO-2020-0191

I Sverige med godkendelsesnummer 5622.

ProtoxKombi Aqua har MAL 00-1 og indeholder ingen opløsningsmidler.

Anvendelse af ProtoxKombi Aqua

Hvad er ProtoxKombi Aqua?

ProtoxKombi Aqua er træbeskyttelse mod angreb af trænedbrydende svampe (f.eks. Ægte HussvampGul Tømmersvamp og Hvid Tømmersvamp), trænedbrydende insekter (f.eks. Borebiller og Husbukke) og skimmelsvamp. Produktet er beregnet til at beskytte træværk i klasse 2 og 3 (det vil sige træværk under tag og udvendigt træ, der lejlighedsvis bliver opfugtet). ProtoxKombi Aqua er ikke beregnet til træ i jordkontakt f.eks. stolper og pæle, der graves ned.

Hvor bruger du ProtoxKombi Aqua?

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Må bruges uden for dampspærren f.eks. på vinduer, udvendige døre, beklædning, hegn, carporte og skure
  • Må IKKE bruges inden for dampspærren (det vil sige inde i boligen)
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C, en relativ luftfugtighed under 80 % og en træfugt under 18 %

Forberedelse

ProtoxKombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget er ca. 0,2 liter pr. m2.

Produktet skal omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxKombi Aqua kan påføres med pensel eller rulle.

Undgå spild af produktet på jorden eller i vandløb.

Foretag altid behandlingen på befæstet overflade eller med afdækning.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 24 timer ved 23°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxKombi Aqua skal opbevares køligt og frostfrit i den originale emballage.

Produktet er holdbart i 2 år i uåbnet emballage ved korrekt opbevaring.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Ved udendørs brug: Efter endt behandling bør overfladen efterbehandles med et pigmenteret (dækkende) overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn. ProtoxKombi Aqua kan overmales med alle vandbaserede overfladeprodukter. Ønsker du oliebaseret overfladebehandling, skal behandlingen med ProtoxKombi Aqua først være HELT gennemtør.

Læs også

Emballagestørrelser

1,0 liter plastdunk
2,5 liter plastdunk
5,0 liter plastdunk
20 liter plastdunk

CLP Klassificering

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, propiconazol;(+)-1-[2- (2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.