Protox Håndbogen

Protox Håndbogen

Denne bog er et praktisk arbejdsredskab for håndværkere, arkitekter, bygningskonstruktører, ejendomsinspektører og andre, som i deres daglige arbejde undertiden præsenteres for angreb af svampe, råd, skimmelsvamp eller insekter. Bogen er en hjælp til ikke-eksperter til at identificere, hvad man ser og hvad, der skal gøres for at afhjælpe angrebet. Bogen er således en hjælp til at skelne mindre alvorlige angreb fra alvorlige angreb, der kræver særlig teknisk bistand.

Du kan downloade Protox Håndbogen her