Produktoversigt


ProtoxSvamp

ProtoxSvamp er et professionelt og effektivt vandigt middel til bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb (inkl. skimmelsvamp) i træ, murværk og beton. ProtoxSvamp er et godkendt træbeskyttelsesmiddel.


ProtoxSkimmel

ProtoxSkimmel er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe på bygningsmaterialer generelt.
Protox Skimmel er en grunder som er beskyttet mod skimmelvækst.


ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et professionelt og effektivt vandigt middel til bekæmpelse og forebyggelse af angreb af alle slags træborende insekter i alle typer af træ i bygninger. ProtoxInsekt er et godkendt træbeskyttelsesmiddel.


ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker. ProtoxInsekt Konc. er et godkendt træbeskyttelsesmiddel.


ProtoxHysan

ProtoxHysan er et professionelt og effektivt specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvampeangreb på alle typer af overflader. ProtoxHysan kan også anvendes effektivt til lugtfjernelse og desinfektion efter bakterievækst.


ProtoxKombi Aqua

ProtoxKombi Aqua er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse af angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmelsvamp. ProtoxKombi Aqua er testet og godkendt efter europæiske standarder.


Product_AbScent_Lugtfjerner

ProtoxAbScent Lugtfjerner

ProtoxAbScent er et professionelt og effektivt specialprodukt til fjernelse af restlugt. Kan med fordel kombineres med en afvaskning med ProtoxHysan. Indeholder ingen parfume og efterlader ingen stoffer der er skadelige for indemiljøet.


ProtoxLugtfri

ProtoxLugtfri er et professionelt og effektivt lugtfjerningsmiddel, beregnet til fjernelse af dårlig lugt – specielt anvendelig på ”bløde” overflader – tekstiler som fx tøj, sko, polstrede møbler, tæpper, affaldscontainere med mere.


ProtoxSkybrud

ProtoxSkybrud er et desinficerende middel til brug efter opstigende kloakvand, indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.


Product_Biox

ProtoxBiox

ProtoxBiox er et professionelt specialprodukt til desinfektion af store vandrette betonoverflader. Produktet fjerner effektivt skimmel, bakterier og virus. ProtoxBiox er levnedsmiddel­godkendt. Sælges udelukkende direkte til professionelle brugere.


ProtoxAkvagrund2

ProtoxAkvagrund2 er et professionelt og effektivt vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt, ubehandlet udendørs træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint.


Tilbehør

Her finder du bl.a fogger til tågesprøjtning, ventilimprægniering, ProClean og ikke mindst vores "ProtoxSkimmelkasse" der indeholder alt til håndtering af mindre lokale skimmelangreb.


Product_ProtoxForsegler

ProtoxForsegler

ProtoxForsegler er et professionelt vandigt forseglingsmiddel, der anvendes på flader i boligmiljøet, hvor forholdene umuliggør en egentlig skimmelafrensning. Anvendes hvor der er risiko for direkte kontakt med mennesker eller fødevarer.


ProtoxAlgefjerner

ProtoxAlgefjerner er et algemiddel der effektivt bekæmper alger på alle hårde overfalder, såsom beton, sten, træ, tegl, plast, metal og glas. Produktet er klar til brug og nem at anvende. Må anvendes udendørs af både private og professionelle.


ProtoxFugeRen

ProtoxFugeRen er et sæt der er udviklet til at fjerne skimmel og misfarvninger på fuger i vindueskarme og på badeværelset. ProtoxFugeRen sættet består af 2 produkter der hver løser sin del af opgaven.


ProtoxDes Overfladedesinfektion

ProtoxDes Overfladedesinfektion er et flydende bredspektret desinfektionsmiddel baseret på hypochlorsyre. Produktet er et meget mildt oxidationsmiddel og kan derfor anvendes på nærmest alle overflader, der tåler vand og salt.


ProtoxSC20

ProtoxSC20 er et lavalkalisk middel til at fjerne sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs. Produktet er et professionelt grundrengøringsmiddel,  specielt velegnet til afrensning efter brand. Kan også bruges som graffitifjerner.