ProtoxSkimmelkasse

ProtoxSkimmelkassen er en værktøjskasse med alle de værktøjer og materialer, som du som f.eks. vicevært, servicemedarbejder, ejendomsinspektør eller maler har brug for til at kunne håndtere mindre, lokale skimmelangreb i en ejendom.

Med ProtoxSkimmelkassen har du nemlig alt det ved hånden, som du skal bruge til at vurdere og afhjælpe mindre skimmelskader i lejligheder. Når du bruger ProtoxSkimmelkassen, viser du beboerne, at deres skimmelproblemer håndteres med professionalisme og seriøsitet.

Kassen er sammensat ud fra den viden og erfaring, vi har med produkter til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelangreb.

ProtoxSkimmelkassen indeholder:

 • 6x Pro-Clean skimmeltest
 • 1x 0,5 l ProtoxHysan spray
 • 1x 0,5 l ProtoxSkimmel spray
 • 1x 250 ml ProtoxFugeren Gel
 • 1x ProtoxAbscent lugtfjerner
 • 1x skuresvamp
 • 2 forskellige børster med god stivhed
 • 1 sæt handsker
 • 1 mikrofiberklud
 • 1 køkkenrulle
 • Diverse vejledninger

Det hele er pakket i en værktøjskasse af god kvalitet, så der er styr på tingene og sættet er let at tage med.

Du kan efterbestille løsdele til kassen enkeltvis, så din ProtoxSkimmelkasse altid kan være fyldt og klar til enhver nødsituation.

Læs også

CLP Klassificering

Fare

Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.