ProtoxMögel

ProtoxSkimmel er en farveløs og vandbaseret grunder, der holder overfladen fri for angreb af skimmelsvampe.

  • Forebygger vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader som fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet
  • Forebygger og bekæmper misfarvning udendørs f.eks. på træ, træterrasser og fliser
  • Er velegnet til at forebygge skimmelvækst på kuldebroer, fugtige bygningsmaterialer og bygningsdele, der nogle gange bliver våde
  • Er let at bruge
  • Må anvendes af ALLE – både professionelle og private

Fordelene ved ProtoxSkimmel

Med ProtoxSkimmel kan du forebygge ethvert angreb af skimmelsvamp på porøse overflader både inde og ude. En af de store fordele ved produktet er effekten på overflader, som af og tit bliver våde, på kuldebroer i boligen og på fugtige bygningsmaterialer. Her tænker vi specielt på tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation og kondens pga. underafkøling og dårligt isolerede ydervægge. Der vokser skimmel nemlig ekstra godt, men med ProtoxSkimmel kan du beskytte overfladerne og undgå skimmel.

ProtoxSkimmel forebygger også de grimme misfarvninger, skimmel ofte efterlader, selv når skimmelsvampen er fjernet. Midlet bekæmper også misfarvningerne udendørs på f.eks. træ, træterrasser og fliser, så du helt kan fjerne dem.

ProtoxSkimmel er testet og godkendt

ProtoxSkimmel er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lignende. Faktisk er produktet optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. Og ifølge en indeklimarapport lavet af Eurofins A/S belaster produktet ikke indeklimaet efter anvendelse.

ProtoxSkimmel har MAL 00-1.

Anvendelse af ProtoxSkimmel

Hvad er ProtoxSkimmel?

ProtoxSkimmel er en grunder til at forebygge skimmelsvamp og misfarvning fra skimmelsvamp. Midlet er specielt velegnet på kuldebroer, fugtige bygningsmaterialer og bygningsdele der af og til bliver våde. ProtoxSkimmel kan bruges både indendørs og udendørs. Produktet har en svagt acetoneagtig lugt, indtil den er tør, hvorefter lugten helt forsvinder.

Hvor bruger du ProtoxSkimmel?

  • Må bruges både indendørs og udendørs
  • Er særligt velegnet til porøse overflader som fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet
  • Bruges ved en temperatur over 5°C

Anvendes produktet på malede overflader kan der forekomme glans forskelle. Lav evt. en lille test inden brug.

OBS: ProtoxSkimmel indeholder et bindemiddel, der kan danne en hinde efter tørring på ikke-sugende overflader som glas, plastik og glaserede fliser. Hinden kan være svær at fjerne så husk at afdække ikke-sugende overflader.

Forberedelse

Inden du behandler med ProtoxSkimmel, skal overfladen være lige så ren som ikke-angrebne overflader. Hvis der allerede er misfarvning og vækst af skimmelsvampe, skal den angrebne overflade derfor først desinficeres eller nedvaskes med ProtoxHysan.

ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Rækkeevnen er 3-5 m² pr. liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende underlag.

Produktet skal omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxSkimmel kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning.

Behandlingen med ProtoxSkimmel kan eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som isafrensning, sandblæsning, fræsning eller lignende.

 

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug. Er der spild, som er tørret ind, kan det forsøges fjernet med grundrens, acetone eller lignende.

ProtoxSkimmel er holdbar i mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Rester og tom emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Efter brug af ProtoxSkimmel kan der behandles med de fleste overfladeprodukter. Det er dog brugerens eget ansvar at afprøve produktets effektivitet til den konkrete opgave efter behandling med ProtoxSkimmel.

Efter endt behandling udendørs bør overfladen efterbehandles med et pigmenteret (dækkende) og vandafvisende overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn. Emnet skal være helt tørt, inden efterbehandlingen udføres. Efterbehandlingen bør ske inden for en måned.

Læs også

Emballagestørrelser

5oo ml. sprayflaske
2,5 liter plastdunk
5,0 liter plastdunk
20 liter plastdunk

CLP Klassificering

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.