ProtoxSvamp Konc.

ProtoxSvamp Konc. er et middel, der effektivt forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe

 

  • Forebygger og bekæmper svampeangreb i træ, murværk og beton
  • Kan bruges mod svampe som Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Poresvamp
  • Har en forebyggende effekt over for skimmelsvampe
  • Må kun anvendes af professionelle

Fordelene ved ProtoxSvamp

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

ProtoxSvamp er testet og godkendt

ProtoxSvamp er godkendt af Miljøstyrelsen som svampebekæmpelsesmiddel.

Midlet er også testet og godkendt på internationale og anerkendte testinstitutter som State Forest Technology Research Station i Gembloux, Belgien og EMPA i St. Gallen, Schweiz. Her er produktet testet efter EN-standarderne EN 113, EN 73 + EN 113 og EN 84 + EN 113.

ProtoxSvamp har MAL 00-1 og er specielt testet og godkendt som bekæmpelsesmiddel mod Ægte Hussvamp i murværk.

Godkendelsesnummeret er 542-7.

Anvendelse af ProtoxSvamp

Hvad er ProtoxSvamp?

ProtoxSvamp er et træbeskyttelsesmiddel mod angreb af trænedbrydende svampe som Ægte HussvampGul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Poresvamp. Midlet kan bruges på træ, murværk og beton både indendørs og udendørs. ProtoxSvamp forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe samt forebygger mod skimmelsvamp. Produktet har en let olieagtig lugt. Midlet kan i ufortyndet form bruges som grunder for de fleste overfladeprodukter og påføres med rulle, pensel, sprøjte eller ved dypning.

Hvor bruger du ProtoxSvamp?

  • Må bruges både indendørs og udendørs i brugsklasse 2 og 3. jf. DS/EN335-1.
  • Bruges på træ, murværk og beton
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C og en træfugt under 18 %

Forberedelse

ProtoxSvamp er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget på træværk er 0,50 liter pr. m² for bekæmpende behandling og 0,25 liter pr. m² for forebyggende behandling.

Forbruget på murværk er 0,75 liter pr. m² for bekæmpende behandling og 0,50 liter pr. m² for forebyggende behandling.

Produktet skal omrøres inden brug.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxSvamp kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning. På grund af den vandige konsistens er produktet velegnet til sprøjtning med almindeligt sprøjteudstyr. Midlet kræver ikke opvarmning inden sprøjtning ved lave temperaturer. Læs også mere om ventilimprægnering med ProtoxSvamp.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C på porøse overflader.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxSvamp er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Efter endt behandling udendørs bør overfladen efterbehandles med et pigmenteret (dækkende) og vandafvisende overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn. Emnet skal være helt tørt, inden efterbehandlingen udføres. Efterbehandlingen bør ske inden for en måned.

Behandlede overflader lyser blåligt under UV-lampe. Denne effekt kan bruges til kontrol af behandling. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.

Læs også

Emballagestørrelser

1,0 liter plastdunk
2,5 liter plastdunk


Fare

CLP Klassificering

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.