FAQs

Frequently Asked Questions

Klorin og andre klorholdige produkter der indeholder hypochlorit er ikke længer tilladt at anvende til desinfektion og dermed fjernelse af skimme. Desuden er hypochlorit opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS).

Årsagen til at Miljøstyrelse har opført hypochlorit på deres liste over uønskede stoffer er de manglede opdaterede data for de potentielle kræftfremkaldende og mutagene effekter af disse stoffer. Desuden reagere hypochlorit mistænkt for at reagere med naturligt forkomne stoffer og danne miljøfarlige som ophober sig i vandmiljøet.

Du skal bruge ProtoxHysan i stedet.

Hysan indeholder chlordioxid, der ikke danner disse farlige stoffer. Hysan anvendes overalt i verden som desinfektionsmiddel, med også til en sikre sygdomsfri drikkevandsforsyning.

ProtoxHysan kan bruges overalt, både ude og inde.

Da det aktive stof (Chlordioxid) i ProtoxHysan kun efterlader lidt salt og vand på dine overflader, kan du trygt anvende produktet til hele din skimmelafrensning. Flere andre skimmelmidler indehold ofte aktivstoffer der binder sig stærkt til dine overflader og derfor forblive i dit indeklima.

Lugt

Protox Hysan indeholder en lille smule alkohol (<1%), det er den samme alkohol du kender fra rengøringsmidler såsom glas- og vinduesrens. Alkoholen har den samme karakteristiske lugt som glas- og vindues rens, med forsvinder hurtigt når der luftes ud efter brug.

ProtoxHysan er sammensat således, at når væsken kommer i kontakt med de sure skimmelsvampe, så frigives chlordioxiden (det hedder “in situ generering”).
Ved normale angreb, er det ikke nødvendigt at tilsætte aktivator.

Ved massive angreb eller i forbindelse med desinfektion (f.eks. efter opstigende kloakvand), skal der anvendes aktivator. Dette er en opgave for de professionelle, der har gennemgået de nødvendige kurser..

Når man arbejder med skimmel og andre svamp, vil der blive frigivet spore og “svampestøv”.  Man bør derfor altid bruge en støvmaske.I øvrigt skal man altid læse produktets sikkerhedsdatablad inden brug. I dette datablad findes alle oplysninger om de sikkerhedsfaktorer, som man skal iagttage, herunder også om åndedrætsværn anbefales.

Borebiller er en fællesbetegnelse for flere forskellige insektarter, der lever i og af træ. Mest almindelig er den Alm. Borebille (Anobium punctatum), som findes i næsten alle ældre huse.

Angreb ses oftest som runde eller ovale huller i træværket og drys af “boremel” under hullerne.

Læs mere her.

Carcinogen betyder kræftfremkaldende.

ppm er en koncentrationsangivelse. Direkte oversat betyder det "parts per million" altså antal dele pr. million. Enheden bruges ofte ved meget lave koncentrationer.

En angivelse på f.eks. 10 ppm betyder altså en koncentration på 10 dele af stoffet på 1.000.000, eller omsat til % = 0,00001% - så er det nemmere at skrive 10 ppm.

Chlordioxid er en meget ustabil og reaktiv gas, som virker desinficerende, fordi den nedbryder (oxiderer) cellemembranen på bakterier, svampe virus etc.

Chlordioxid nedbrydes meget hurtigt af sollys og efterlader kun ilt og salt (køkkensalt).

En aktivator er et produkt der starter eller accelerere en reaktion eller proces.

For eksempel starter aktivatoren en massiv frigivelse af chlordioxid i ProtoxHysan og ProtoxBiox.

Et oxidationsmiddel er et stof der kemisk nedbryder skimmelsvamp, bakterier, virus og dårlig lugt.

Fælles for de oxidationsmidler Protox anvende i ProtoxHysanProtoxBioxProtoxAbscentProtoxMille og ProtoxSkybrud  er at de belaster indeklimaet og arbejdsmiljøet mindst muligt.