ProtoxAbScent Lugtfjerner

ProtoxAbScent Lugtfjerner bruges til at fjerne restlugt i luften. ProtoxAbScent Lugtfjerner:

  • Kan bruges mod restlugt fra f.eks. skimmel, brand, tobaksrøg, døde dyr, døde mennesker, ekskrementer og ”gammel kælder”

  • Kan anvendes indendørs samt i biler og campingvogne

  • Må anvendes af ALLE - både professionelle og private

Du kan købe ProtoxAbScent Lugtfjerner på vores webshop eller hos vores forhandlere.

 

Fordelene ved ProtoxAbScent Lugtfjerner

At bruge ProtoxAbScent Lugtfjerner kan ikke blive meget lettere. Du åbner simpelthen posen, tager indholdet ud og lægger eller hænger det højt i rummet. Så klarer ProtoxAbScent Lugtfjerneren resten over de næste dage og uger.

Lugtfjerneren fungerer ved at frigive små mængder chlordioxid, som nedbryder lugtstofferne i luften. ProtoxAbScent Lugtfjerner bruger altså ikke parfume eller andre duftstoffer til at ”maskere” lugten, men nedbryder den helt i stedet. Det betyder blandt andet for dig, at du ikke skal bekymre dig om restkemikalier. Overskydende chlordioxid nedbrydes i kontakt med dagslys og lys fra lysstofrør.

 

Emballagestørrelser:

30 gram poser

CLP Klassificering

Brand-ætsendeFare

Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.