ProtoxMille

ProtoxMille er et lugtfri specialmiddel til afrensning og desinfektion af bakterier og virus. ProtoxMille kan ligeledes anvendes til fjernelse af skimmelsvamp.

ProtoxMille er basseret på hydrogenperoxid (Brintoverilte), som traditionelt har været brugt til desinfektionsformål i mange sammenhænge - f.eks. indenfor fødevareindustrien. Endvidere har stoffet været anvendt til mundskyllevand og sårdesinfektion.


Skimmelsvamp

I de fleste tilfælde er midlet ikke så velegnet til bekæmpelse af skimmelsvamp, som f.eks. ProtoxHysan eller ProtoxBiox, idet resultatet af behandlingen afhænger af mange forskellige faktorer:


Overfladens fugtighed

  • Overfladens fugtighed
  • Overfladens indhold af uorganiske salte
  • Skimmelsvampens tilstand

Det er således umuligt at forudsige, om midlet vil virke.

Men midlet er billigt og forholdsvis nemt at anvende. Vi anbefaler imidlertid, at man først anvender ProtoxMille på et mindre område, og ser om det overhovedet virker, inden man laver en "rigtig" skimmelsanering.


Bakterievækst fra kloakvand

Når et rum oversvømmes af opstigende kloakvand, er der stor risiko for, at vandet er forurenet med bakterier og virus - herunder bakterien Leptospira, der giver Leptospirose (også kendt som Weils syge), som er en potentielt dødelig infektionssygdom.

Når rummet skal tømmes for inventar, våde gipsplader, isolering etc., er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at alt det våde materiale kan indeholder bakterier og virus.

Inden tømningen påbegyndes bør indholdet i rummet desinficeres, og hertil anbefales ProtoxMille, som fortyndes 1:4 med vand og fordeles med en havesprøjte over alle overflader.


Hydrogenperoxid

Den desinficerende virkning af hydrogenperoxid opstår, når stoffet spaltes til vand og ilt og derved bruser op. Opbrusningen fjerner urenheder og det meget høje iltindhold hæmmer væksten af en lang række mikroorganismer.

Den udviklede ilt er en gas, der meget hurtigt forsvinder (bobler op). Ved svære angreb kan det derfor være vanskelligt at få en tilstrækkelig lang kontakttid mellem det oxiderende (ilten) og mikroorganismen. Her anvendes i stedet ProtoxHysan, der benytter sig af et oxidationsmiddel (Chlordioxid), der er letopløseligt i vand.

Effekten af hydrogenperoxid i ProtoxMille er afhængig af spaltningen af produktet. Langt de fleste levende celler indeholder et enzym, der spalter hydrogenperoxid. Derfor ser man en opskumning, når hydrogenperoxid kommer i kontakt med levende celler. Nu og da kommer der imidlertid IKKE en opskumning, selv om den overflade som produktet påføres er angrebet af skimmelsvamp. Dette ses hvis skimmelsvampen er død, og det betyder, at midlet ikke virker.


Indeklima

ProtoxMille efterlader ingen sundhedsskadelige kemiske rester på den behandlede overflade. Der er derfor ingen begrænsning på det behandlede areals størrelse.

Modsat andre hydrogenperoxid-midler er ProtoxMille i sig selv helt lugtfri, så det er normalt ikke nødvendigt at anvende åndedrætsværn ved behandlingen.


Bakterieinfektion

ProtoxMille er et effektivt desinfektionsmiddel mod mange former for bakterier.


Opbevaringssikkerhed

Da alle produkter, der indeholder mere end 12% hydrogenperoxid, er underlagt en speciallovgivning EU 98/2013 af 15 januar 2013 og bek 956 af 28/08/14, må ProtoxMille kun sælges til professionelle og skal desuden opbevares aflåst – se nærmere herom under anvendelse af ProtoxMille.