ProtoxHysan

ProtoxHysan er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. Produktet kan også bruges til at fjerne lugt og desinficere efter bakterier, gær- og skimmelsvampe angreb.

 • Afrenser og desinficerer angreb af skimmelsvamp
 • Fjerner dårlig lugt
 • Desinficerer efter bakterievækst
 • Produktet er dokumenteret indeklima neutral
 • Påføres som traditionelle rengøringsmidler
 • Må anvendes af ALLE – både professionelle og private

Fordelene ved ProtoxHysan

Med ProtoxHysan får du et produkt med mange funktioner og muligheder. Produktet er specielt godt til at fjerne skimmel, at fjerne lugt og at desinficere. Midlet bruges ligesom andre rengøringsmidler og kan kombineres med mekanisk afrensning med stiv børste.

En af de største fordele ved ProtoxHysan er, at produktet nedbryder skimmel og bakterier helt ned til cellevæggen. Det betyder, at al skimmel fjernes – både levende og døde.

En anden stor fordel er, at ProtoxHysan ikke belaster indeklimaet (se ProtoxHysans indeklimarapport). Chlordioxiden nedbrydes til ilt og salt.

En tredje fordel ved ProtoxHysan er, at midlet både fjerner lugt og desinficerer efter f.eks. skybrud, opstigende kloakvand og døde dyr og mennesker. ProtoxHysan desinficerer også for bakterier. Den er altså et foretrukket produkt, når det kommer til oprydning og sanering i disse situationer.

ProtoxHysan er testet og godkendt

ProtoxHysan er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktet er testet efter EN-standarderne EN 1650, EN 1276 og  EN 13697. Og ifølge en indeklimarapport lavet af Eurofins A/S belaster produktet ikke indeklimaet efter anvendelse. Der er derfor ingen begrænsning på størrelsen af det behandlede areal.

Anvendelse af ProtoxHysan

Hvad er ProtoxHysan

ProtoxHysan er et specialudviklet middel mod skimmelsvamp, til lugtproblemer og til desinfektion af bakterievækst. Produktet må bruges af private og professionelle forbrugere til alt fra vindueskarmen til større saneringsopgaver. ProtoxHysan kan derfor bruges på flere forskellige måder og med forskellige formål alt efter opgaven og omfanget.

ProtoxHysan har en svagt kloragtig lugt. Midlet indeholder ikke parfume eller andre duftstoffer og belaster derfor ikke indeklimaet efter endt behandling.

Hvor bruger du ProtoxHysan

 • Kan bruges på overflader, som er ramt af skimmel, lugtproblemer eller bakterievækst

Produktet kan ødelægge nogle metaller og blege farvefølsomme overflader/materialer.

Hvornår bruger du ProtoxHysan eller ProtoxBiox

ProtoxHysan og ProtoxBiox bruges begge til afrensning af skimmel og bakterier, men produkterne bruges på forskellige måder og overflader. Derfor har vi lavet en brugsanvisning, som viser dig, hvornår og hvordan de to produkter bruges.

Formålet med brugsanvisningen er at opnå bedre kvalitetsstyring på opgavernes løsning. Derfor har vi også taget forskellige metoder til hvordan både intern og ekstern kontrol kan udføres med i brugsanvisningen.

Brugsanvisningen er i PDF-format. Du kan derfor printe den ud, laminere den og tage den med på opgaver, så du altid ved, hvordan du skal gå til den individuelle opgave.

Hent brugsanvisningen her.

Forberedelse

ProtoxHysan kommer både som brugsklar og koncentrat. Den brugsklare sprayflaske må ikke fortyndes yderligere. Koncentratet kan fortyndes efter behov ud fra følgende:

Særligt genstridig misfarvning: Koncentreret ProtoxHysan

Svære angreb: 1 del ProtoxHysan + 1 dele vand

Middel svære angreb: 1 del ProtoxHysan + 2 dele vand

Lette angreb: 1 del ProtoxHysan + 3 dele vand

Forbruget er ca. 0,5 liter brugsopløsning pr. m2 alt efter bundens sugeevne.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

ProtoxHysan må ikke udsættes for temperaturer over 50°C eller tilsættes syre, for så kan der dannes chlordioxid (se databladet).

Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden.

Gennemlæs altid brugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

 

Når du vil fjerne skimmelsvamp

Det er vigtigt at fjerne årsagen til skimmelangrebet. Hvis årsagen ikke fjernes, vil skimmelsvampen med stor sandsynlighed komme tilbage. I nogle tilfælde er det ikke muligt at fjerne årsagen. Her kan du i stedet forebygge mod nye skimmelangreb med ProtoxSkimmel.

Bekæmpelse af skimmel ved mindre og private opgaver

 1. Fjern det angrebne materiale, hvis det er muligt
 2. Støvsug overfladen med en støvsuger med HEPA-filter
 3. Sprøjt ProtoxHysan på og skrub med en halvstiv børste
 4. Skyl efter med ProtoxHysan og lad virke i 24 timer

 

Bekæmpelse af skimmel ved større opgaver

 1. Fjern så vidt muligt det angrebne materiale (f.eks. tapet og/eller puds)
 2. Støvsug overfladen grundigt med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
 3. Bland ProtoxHysan og vand i en blomster- eller havesprøjte
 4. Sprøjt ProtoxHysan-opløsningen på den skimmelangrebne overflade
 5. Skrub overfladen grundigt med en nylon-børste eller motor-scrubber, indtil skimmelangrebet er løsnet fra overfladen
 6. Skyl overfladen ren med opløsningen for at fjerne mest muligt af skimmelrester, partikler og snavs fra overfladen
 7. Lad den “våde” Hysan-behandlede overflade stå i op til 1 døgn, så midlet fortsat kan virke på overfladen, hvorved restlugtstoffer iltes (oxideres)

Efter 1 døgns virketid kan overfladen evt. aftørres med en fugtig klud. Dette er normalt ikke nødvendigt, hvis du følger brugsanvisningen.

 

Åndedrætsværn ved større opgaver

Hvis du skal fjerne skimmel på et større område (mere end et par A4-sider) og specielt hvis du skal fjerne skimmelangrebne materialer (f.eks. tapet, gips, pudslag eller isolering), er der risiko for, at der kan frigives støv og skimmelsporer til luften. Vi anbefaler derfor, at du bruger et åndedrætsværn af typen P3 eller bedre. Et typisk kombinationsåndedrætsværn af typen B2/P3 beskytter dig imod at indånde partikler fra skimmelsvampene og mod indånding af aerosoler, når du sprøjter med ProtoxHysan.

Lugtfjernelse med ProtoxHysan

Du kan også fjerne dårlig lugt med ProtoxHysan. Lugten kan være kommet på grund af skimmelvækst, bakterievækst, døde dyr, lig og andre ting.

Lugten fjernes ved at gennemvæde eller afvaske de berørte overflader med ProtoxHysan eller ved at tågesprøjte med produktet. Tågesprøjtning er specielt effektivt i vanskeligt tilgængelige rum.

Behandlingen kan også kombineres med ProtoxAbScent-posen, som hænges op for at fjerne restlugt.

Efter behandling

Tørretiden er 4-8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

Produktet skal opbevares mørkt og koldt og må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.

ProtoxHysan er holdbar i 12 måneder i uåbnet emballage.

Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen.

Kvalitetskontrol

Hvis du selv vil kontrollere, om skimmelsvampen er fjernet, kan du gøre det med en ProClean-test. ProClean-testen er en standard proteintest, der viser, om skimmelsvampens proteiner er fjernet. Du kan udføre testen allerede 10-15 minutter efter, du har brugt ProtoxHysan. Læs mere om ProClean her.

Læs også

Emballagestørrelser

0,5 liter sprayflaske klar til brug
1,0 liter plastdunk koncentrat
2,5 liter plastdunk koncentrat
5,0 liter plastdunk koncentrat
20 liter plastdunk koncentrat

CLP Klassificering

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.