ProtoxFogRen ProtoxFogRen är ett specialutvecklat kit som effektivt tar bort mögel och missfärgning på fogar i fönsterkammar och i badrum. LÄS MER ProtoxSvamp ProtoxSvamp är ett effektivt, vattnigt svampmedel för bekämpning av svampangrepp i virke, murverk och betong. LÄS MER ProtoxMögel ProtoxMögel är ett professionellt och effektivt grundingsmiddel, der holder overfladen fri for angreb af skimmelsvamp. LÄS MER ProtoxHysan ProtoxHysan är ett specialmedel för rengöring och desinfektion av mögelsvamp. Dessutom kan det användas till luktborttagning och desinfektion efter bakterietillväxt och virus. LÄS MER ProtoxAbScent ProtoxAbScent Luktborttagare är ett mycket effektivt sätt att ta bort de flesta lukter av rök (brand/tobak), mögel, urin, avföring, döda djur/människor etc. LÄS MER Protox Handboken Ett praktiskt arbetsredskap för Identifikation, bekämpning och förebyggande av svamp-, mögel- och insektsangrepp LÄS MER
Produkter

Se våra produkter för förebyggelse och bekämpning av mögelsvamp-, svamp- och insektsangrepp.

Bibliotek

Med hjälp av vår produkt- och bildguide kan du identifiera ditt problem och välja rätt produkt.

Återförsäljare

Kontakta oss för mer information


Vilka är Protox ?

Protox arbetar med utveckling och försäljning av medel som förebygger och bekämpar mögelsvampar-, svampar- och insektsangrepp i byggnader.

Vi strävar efter att utveckla effektiva medel som är skonsamma mot inomhusklimatet när skadan ska åtgärdas. I samarbete med certifierade laboratorier genomförs kontinuerligt EN-standardiserade tester av både avgasning i inomhusklimatet och effektivitet.

Rengöring efter översvämningar

I samband med uppröjning efter översvämningar kan man med fördel använda Hysan eller Biox för desinfektion. Se för övrigt mer om våra erfarenheter från Skyfallet i Köpenhamn år 2011.