Produkter

Se våra produkter för förebyggelse och bekämpning av mögelsvamp-, svamp- och insektsangrepp.

Bibliotek

Med hjälp av vår produkt- och bildguide kan du identifiera ditt problem och välja rätt produkt.

Återförsäljare

Kontakta oss för mer information


Vilka är Protox ?

Protox arbetar med utveckling och försäljning av medel som förebygger och bekämpar mögelsvampar-, svampar- och insektsangrepp i byggnader.

Vi strävar efter att utveckla effektiva medel som är skonsamma mot inomhusklimatet när skadan ska åtgärdas. I samarbete med certifierade laboratorier genomförs kontinuerligt EN-standardiserade tester av både avgasning i inomhusklimatet och effektivitet.

Rengöring efter översvämningar

I samband med uppröjning efter översvämningar kan man med fördel använda Hysan eller Biox för desinfektion. Se för övrigt mer om våra erfarenheter från Skyfallet i Köpenhamn år 2011.