Hvad er hypochlorit?

Hypochlorit er det aktive stof kendte husholdningsprodukter Klorin, Chlorrent m.f., der i årtier har været nogle af de mest anvendte desinfektionsmidler i Danmark.

Miljøstyrelsen har anbragt hypochorit på deres liste over uønskede stoffer (LOUS). Miljøstyrelsen mistænker hypochlorit for at danne miljø- og sundhedsskadelige biprodukter ved kontakt med stoffer der forekommer naturligt i naturen og i særdeleshed i vandmiljøet.  Derfor arbejder Miljøstyrelsen på at få hypochlorit forbudt i EU.

Desuden er hypochlorit opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS).