Hva er hypokloritt?

Hypokloritt er virkestoffet i kjente husholdningsprodukter Klor, Klorrent etc., som i flere tiår har vært noen av de mest brukte desinfeksjonsmidlene i Danmark.

Miljøstyrelsen har plassert hypochoritt på listen over uønskede stoffer (LOUIS). Miljøstyrelsen mistenker at hypokloritt danner miljø- og helseskadelige biprodukter når det kommer i kontakt med stoffer som forekommer naturlig i naturen og spesielt i vannmiljøet. Derfor jobber Miljøstyrelsen for å få hypokloritt forbudt i EU.

Dessuten er hypokloritt oppført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUIS).