ProtoxSC20

ProtoxSC20 är ett lågalkaliskt rengöringsmedel för att avlägsna sot, olja, fetter och andra typer av ingrodd smuts. Produkten är särskilt lämplig för rengöring efter brand.

ProtoxSC20:

  • Löser upp och avlägsnar ingrodd smuts som t.ex. sot, olja och feta rester
  • Kan användas som graffitiborttagare
  • Kan användas för professionellt likväl som privat bruk

Du kan köpa ProtoxSC20 direkt via oss. Kontakta oss för att höra mer


Fördelarna med ProtoxSC20

ProtoxSC20 är utformad för att underlätta sanering efter brand. Produkten är en professionell grundrengörare som enkelt löser upp och tar bort ingrodd smuts och fett.

Oavsett omfattning är eller plats kan du använda ProtoxSC20 som appliceras för hand med spray, borste, svamp eller trasa. ProtoxSC20 kan även användas med högtryckstvätt eller skumläggare.

Produkten är baserad på modern, hållbar och klimatneutral inomhusteknik med växtbaserade komponenter. Resultatet är en produkt som inte påverkar inomhusklimatet negativt, är lågalkaliskt (pH 9,9 i koncentrat) och helt fritt från lösningsmedel, NMP och VOC. Den innehåller inte heller parfym eller andra dofter. ProtoxSC20 är inte frätande och samtliga ingredienser är biologiskt nedbrytbara.

I koncentrat kan ProtoxSC20 även användas som graffitiborttagare.


ProtoxSC20 är testad och godkänd

Samtliga ingredienser i ProtoxSC20 är lätt biologiskt nedbrytbara och efter sköljning med vatten lämnas inga kemikaliska restprodukter på behandlade ytor.

Produkten utgör därav ingen risk för kringliggande miljö.


Förpackningsstorlekar:

5,0 liter plastdunk

 

CLP klassificering

UdråbstegnVarning

Orsakar allvarlig ögonirritation.

 

 


Läs även…

Hittade du inte vad du letade efter?