ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et profesjonelt middel til forebygging og bekjempelse av insektangrep i bygningers treverk som f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker, etasjebjelker, gulvplanker mv. Kan også brukes til behandling av borebiller i gamle møbler.


Bekjempelse av insektangrep

ProtoxInsekt benyttes til bekjempelse og forebygging av nytt og gammelt treverk i forbindelse med angrep av treborende insekter som:

  • Vanlige Borebiller (Anobium punctatum)
  • Husbukk (Hylutrupes bajulus)
  • Diverse andre trenedbrytende insekter


Testet og godkjent

ProtoxInsekt er et fargeløst, vannbasert bekjempelsesmiddel som er godkjent av den danske Miljøstyrelsen.

Protox Insekt er godkjent for forebygging og behandling av angrep av trenedbrytende insekter og brukes til dette formålet i alle former for bygninger, også i bevaringsverdige og fredede bygninger som f.eks. kirker, herregårder, slott, bindingsverk mv.

ProtoxInsekt er testet etter godkjente EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1). Testene omfatter testing av middelets evne til å tilintetgjøre levende insektslarver i treet, trenge inn i treets overflate, motstå aldring mm.

ProtoxInsekt er omfattet av de danske Miljøministeriets kunngjøring om bekjempelsesmidler (reg. nr. 542-3).