ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et profesjonelt middel til forebygging av insektangrep i bygningers treverk som f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker, etasjebjelker, gulvplanker mv. 


Forebygging av insektangrep

ProtoxInsekt benyttes til forebygging av nytt og gammelt treverk i forbindelse med angrep av treborende insekter som:

  • Husbukk (Hylutrupes bajulus)


Testet og godkjent

ProtoxInsekt er et fargeløst, vannbasert treimpregneringsmiddel som er godkjent av Miljødirektoratet. Godkjenningsnummer: NO-2021-0204.

Protox Insekt er godkjent for forebygging av angrep av trenedbrytende insekter f.eks. husbukk (Hylotrupes bajulus) og brukes til dette formålet i alle former for bygninger, også i bevaringsverdige og fredede bygninger som f.eks. kirker, herregårder, slott, bindingsverk mv.