ProtoxAbScent luktfjerner

ProtoxAbScent luktfjerner brukes til å fjerne gjenværende lukt i luften.

 • Kan brukes mot restlukt fra f.eks. mugg, ild, tobakksrøyk, døde dyr, døde mennesker, ekskrementer og "gammel kjeller"
 • Kan brukes innendørs så vel som i biler og campingvogner
 • Kan brukes av ALLE – både profesjonelle og privatpersoner

Fordelene ved ProtoxAbScent luktfjerner

Å bruke ProtoxAbScent luktfjerner kunne ikke vært mye enklere. Du åpner bare posen, tar ut innholdet og plasserer eller henger den høyt i rommet. Deretter gjør ProtoxAbScent luktfjerner resten i løpet av de neste dagene og ukene.

Luktfjerneren virker ved å frigjøre små mengder klordioksid, som bryter ned luktene i luften. ProtoxAbScent luktfjerner bruker derfor ikke parfyme eller andre dufter for å «maskere» lukten, men bryter den helt ned i stedet. Dette betyr blant annet for deg at du ikke trenger å bekymre deg for restkjemikalier. Overskudd klordioksid brytes ned i kontakt med dagslys og lys fra lysstoffrør.

Bruk av ProtoxAbScent luktfjerner

Hva er ProtoxAbscent luktfjerner ?

ProtoxAbScent luktfjerner består av fast natriumhydrogensulfat og fast natriumkloritt, som reagerer med vanninnholdet i luften. Den frigjør klordioksid, som bryter ned (oksiderer) ubehagelig lukt og er samtidig et effektivt desinfeksjonsmiddel. Klordioksidet frigjøres sakte og bryter gradvis ned luktstoffene. ProtoxAbScent-posen bruker derfor ingen parfyme for å "maskere" lukten.

Produktet kommer i en ytre, forseglet aluminiumsfoliepose og en indre, vakuumpakket pose, der selve produktet er i hvit emballasje. De mange lagene sørger for at produktet ikke aktiveres for tidlig, noe som skjer når det kommer i kontakt med vann og fuktighet, f.eks. i luften. Samtidig beskytter ytterposen mot lys, da både dagslys og lys fra lysstoffrør bryter ned klordioksidet. Dette betyr også at overflødig klordioksid lett brytes ned i lys etter behandling og at det ikke blir kjemikalier igjen i luften/rommet.

I spesielt tørre perioder (typisk i tørre vinterperioder) kan det være nødvendig å hjelpe aktiveringen på vei. Dette kan gjøres ved å plassere ProtoxAbScent-posen nær en klut eller et håndkle vridd ut med vann (f.eks. i en bolle eller bøtte). Fordampningen fra kluten vil aktivere posen.

ProtoxAbScent lugtfjerner avgir en svak klorlignende lukt når den er aktiv. Lukten forsvinner raskt når posen er brukt opp eller når rommet er ventilert. Selv om ProtoxAbScent-posene avgir klordioksid, vil konsentrasjonen ved riktig bruk være under grenseverdien for yrkeshygiene (< 0,1 ppm).

MERK: Langvarige opphold i rom med ProtoxAbScent lugtfjerner-poser bør unngås. Personer med pusteproblemer, astmatikere og barn må ikke oppholde seg i stuer under behandlingen.

Sikkerhetsregler ved bruk av ProtoxAbScent luktfjerner

 • Oppbevares utilgjengelig for barn
 • Unngå å skade ProtoxAbScent-posen når du fjerner den ytre posen. Hvis ProtoxAbScent-posen er skadet, kast den umiddelbart og kast den i en utendørs søppelbøtte
 • Ikke kom i direkte kontakt med vann eller fuktighet
 • Ikke plasser i direkte sollys
 • Ikke plasser på toppen av eller i nærheten av en varmekilde
 • Må ikke oppbevares sammen med mat
 • Ikke utsett posen for andre stoffer, inkludert syrer, rengjøringsmidler osv. Under uheldige omstendigheter kan det utvikles giftig gass
 • Sørg for at det er nok plass rundt posen for å unngå blekeeffekter

Hvor bruker du ProtoxAbScent luktfjerner?

 • Brukes innendørs samt i biler, båter og campingvogner
 • Brukes mot lukt fra f.eks. mugg, tobakk, døde dyr/mennesker, urin og ekskrementer
 • Bruk ved normal romtemperatur, med et minimum av lys og > 50 % fuktighet for maksimal effekt
 • Plassert høyt i rommet i en skål eller opphengt for maksimal effekt
 • IKKE plasser direkte på et bord, en hylle, tekstiler eller i nærheten av metaller da dette vil forårsake bleking eller korrosjon

Forberedelse

ProtoxAbScent luktfjerner er beregnet på å fjerne gjenværende lukt. Forsøk derfor alltid å fjerne kilden til selve lukten (døde dyr, sotsvertet ved, ekskrementer fra dyr osv.), hvis mulig, før du behandler med ProtoxAbScent lugtfjerner. Dersom det er massive luktproblemer vil det være fordelaktig å først vaske og/eller tåkespray med ProtoxHysan.

Forbruket avhenger av mengden luktstoff i luften. Som en tommelfingerregel vil en enkelt pose gi en konsentrasjon på ca. 0,1 ppm i et rom på 8-10 m2 med normal takhøyde. Posen utvikler klordioksid i opptil 1 måned.

Hvor mange ProtoxAbScent-poser du trenger avhenger av volumet (luftvolumet) i rommet. Tabellen nedenfor er kun veiledende. Hvis du trenger hjelp til å vurdere omfanget, du er velkommen til å kontakte oss.

 • 1 sekk: Rom på 40-60 m3, båter, campingvogner, biler, skap, krypkjeller, loft, ventilasjonskanaler m.m.
 • 2-3 poser: Rom på 60-80 m3
 • 3-5 poser: Rom på 80-200 m3

Innholdet i innerposen er etsende og brennende. Innerposen kan og må IKKE åpnes.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

Åpne aluminiumsfolieposen og den vakuumpakkede innerposen og legg den hvite inneremballasjen i en bolle eller heng den i rommet så høyt som mulig.

Se også vår instruksjonsvideo.

Eksempler på bruk

 • Bil, båt og campingvogn
  Plasser en ProtoxAbScent Deodorizer-pose på en bolle eller et annet sted i bilen, båten eller campingvognen, der den kan ligge stabilt og ikke direkte på tekstiler.
  Luktsanering kontrolleres etter 1-2 uker.
 • Dårlig lukt i møbler, tekstiler, fottøy og lignende
  Møbler, tekstiler, fottøy mm. plasseres i et mindre rom, skap eller lignende. En ProtoxAbScent-pose henger over gjenstandene, men ikke direkte på dem.
  Luktsanering kontrolleres etter 1-2 uker.
 • Døde rotter og mus
  Plasser en eller flere ProtoxAbScent Deodorizer-poser i rommets naturlige luftstrøm så nært det døde dyret som mulig. Se tabellen over for antall poser. I spesielt dårlige tilfeller, se neste avsnitt.
 • Avføring, døde dyr/mennesker og lignende
  Det kan være nødvendig å fjerne gulvplater, innsatser, forskalingsplater etc. dersom væske har sivet inn i konstruksjonen over lengre tid.
  Retter/vann nå f.eks. bjelker og bord med ProtoxHysan. Tørk deretter rommet med ProtoxHysan for å desinfisere og deodorisere.
  Plasser deretter et passende antall ProtoxAbScent-poser høyt i rommet (se diagrammet under 'Forberedelse') og forsegl rommene mot uautorisert tilgang.
  Luktsanering kontrolleres etter 14 dager til 1 måned og fortsettes ved behov til lukten er borte.
 • Utilgjengelige rom, krypkjeller, ventilasjonskanaler og lignende
  Tåkespray først med ProtoxHysan, når det er mulig.
  Plasser et passende antall ProtoxAbScent lugtfjerner-poser i rommet (se diagrammet under 'Forberedelse').
  Merk: Hvis rommet er fuktig, må det først tørkes og reduseres til et normalt fuktighetsnivå før du bruker ProtoxAbScent-poser.
 • Vinteroppbevaring av båt/bobil og vinterstenging av sommerhus
  ProtoxAbScent lugtfjerner-posene kan med fordel brukes i forbindelse med vinteroppbevaring av båt/campingbil eller ved vinteravvikling av sommerhus. Her vil posene fungere i mer enn 1 måned og holde muggen lukt unna.
 • Sotaktig lukt etter brannskade
  Fjern først brannskadde bygningsdeler.
  Vask tilgjengelige overflater med ProtoxHysan etterfulgt av en tåkespray.
  Plasser nå et passende antall ProtoxAbScent-poser høyt i rommet (se diagrammet under 'Forberedelse') og forsegl rommene fra uautoriserte personer.
  Luktsanering kontrolleres etter 1 måned og fortsettes ved behov til lukten er borte.

Etterbehandling

ProtoxAbScent lugtfjerner har en holdbarhet på 2 år fra produksjonsdatoen dersom den oppbevares kjølig og i original, uåpnet emballasje. ProtoxAbScent-posene er frostbestandige.

Dersom det er nødvendig å avbryte behandlingen før posen er "utbrent", kan den aktiverte posen oppbevares i kortere tid (inntil 14 dager) i en lufttett plastbeholder.

Brukte poser og emballasje kan kastes sammen med husholdningsavfallet.

Også lese

Emballasjestørrelser

30 grams poser

CLP Klassifisering

Fare

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm