ProtoxAbScent Luktborttagare

ProtoxAbScent Luktborttagare används för att avlägsna kvarvarande lukter i luften.

 • Kan användas mot restlukter från t.ex. mögel, eld, tobaksrök, döda djur, döda människor, exkrementer och "gammal källare"
 • Kan användas inomhus såväl som i bilar och husvagnar
 • Kan användas av ALLA – både proffs och privatpersoner

Fördelarna med ProtoxAbScent Luktborttagare

Att använda ProtoxAbScent Luktborttagare är mycket enkelt. Du öppnar påsen, tar ut innehållet och placerar eller hänger det högt upp i rummet. Sedan sköter ProtoxAbScent Luktborttagare resten under de kommande dagarna och veckorna.

Luktborttagaren fungerar genom att frisätta små mängder klordioxid, som bryter ner luktmolekylerna i luften. ProtoxAbScent Luktborttagare använder alltså inte parfym eller andra doftämnen för att ”maskera” lukten, utan bryter ner den helt istället. Det innebär att du inte behöver oroa dig för rester av kemikalier. Överskottet av klordioxid bryts ner vid kontakt med dagsljus och ljus från lysrör. klordioxid bryts ner i kontakt med dagsljus och ljus från lysrör.

Användning av ProtoxAbScent Luktborttagare

Vad är ProtoxAbscent Luktborttagare ?

ProtoxAbScent Luktborttagare består av fast natriumvätesulfat och fast natriumklorit som reagerar med vattenhalten i luften. Detta frigör klordioxid som bryter ner (oxiderar) obehagliga lukter och samtidigt fungerar som ett effektivt desinfektionsmedel. Klordioxiden frigörs långsamt och bryter gradvis ner luktmolekylerna. Därför använder ProtoxAbScent-påsen ingen parfym för att "maskera" lukten.

Produkten kommer i en yttre, förseglad aluminiumfoliepåse och en inre, vakuumförpackad påse där själva produkten ligger i en vit förpackning. De många lagren säkerställer att produkten inte aktiveras för tidigt, vilket sker vid kontakt med vatten och fukt, till exempel i luften. Ytterpåsen skyddar även mot ljus, eftersom både dagsljus och ljus från lysrör bryter ner klordioxiden. Det innebär också att överskottet av klordioxid efter behandlingen enkelt bryts ner i ljuset och att inga kemikalier lämnas kvar i luften/rummet.

Under särskilt torra perioder (typiskt under torra vinterperioder) kan det vara nödvändigt att hjälpa aktiveringen på vägen. Det kan göras genom att placera ProtoxAbScent-påsen nära en trasa eller handduk urvriden med vatten (till exempel i en skål eller hink). Avdunstningen från trasan kommer att aktivera påsen.

ProtoxAbScent Luktborttagare avger en svag klorliknande lukt när den är aktiv. Lukten försvinner snabbt när påsen är förbrukad eller när rummet ventileras. Även om ProtoxAbScent-påsarna avger klordioxid, kommer koncentrationen vid korrekt användning att vara under den arbets-hygieniska gränsvärdet (< 0,1 ppm).

OBS: Långvarig vistelse i rum med ProtoxAbScent Luktborttagare-påsar bör undvikas. Personer med andningsproblem, astmatiker och barn ska inte vistas i vistelserum under luktsaneringen.

Säkerhetsföreskrifter vid användning av ProtoxAbScent Luktborttagare

 • Förvara utom räckhåll för barn
 • Undvik att skada ProtoxAbScent-påsen när du tar bort ytterpåsen. Om ProtoxAbScent-påsen är skadad, kassera den omedelbart och släng den i en soptunna utomhus
 • Kom inte i direkt kontakt med vatten eller fukt
 • Placera inte i direkt solljus
 • Placera inte ovanpå eller nära en värmekälla
 • Förvara inte tillsammans med mat
 • Utsätt inte påsen för andra ämnen, inklusive syror, rengöringsmedel etc. Under olyckliga omständigheter kan giftig gas utvecklas
 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt påsen för att undvika blekningseffekter

Var använder du ProtoxAbScent Luktborttagare?

 • Används såväl inomhus som i bilar, båtar och husvagnar
 • Används mot lukt från t.ex. mögel, tobak, döda djur/människor, urin och exkrementer
 • Använd vid normal rumstemperatur, med ett minimum av ljus och > 50 % luftfuktighet för maximal effekt
 • Placeras högt i rummet i en skål eller upphängd för maximal effekt
 • Placera INTE direkt på ett bord, en hylla, textilier eller nära metaller eftersom detta kommer att orsaka blekning eller korrosion

Förberedelse

ProtoxAbScent Luktborttagare ProtoxAbScent Luktborttagare är avsedd för att ta bort återstående lukt. Försök därför alltid att avlägsna själva luktkällan (döda djur, sotskadat trä, djurexkrementer etc.) om möjligt innan du behandlar med ProtoxAbScent Luktborttagare. Vid omfattande luktsproblem är det fördelaktigt att först genomföra en tvättning och/eller dimmsprutning med ProtoxHysan. ProtoxHysan.

Förbrukningen beror på mängden luktmolekyler i luften. Som tumregel ger en enskild påse en koncentration på ca. 0,1 ppm i ett rum på 8-10 m² med normal takhöjd. Påsen utvecklar klordioxid i upp till en månad.2 med normal takhöjd. Påsen utvecklar klordioxid i upp till 1 månad.

Hur många ProtoxAbScent-påsar du behöver beror på rummets volym (luftmängden). Följande tabell är endast riktgivande. Behöver du hjälp att bedöma omfånget, är du välkommen att kontakta oss. du är välkommen att kontakta oss.

 • 1 väska: Rum på 40-60 m3, båtar, husvagnar, bilar, skåp, krypgrunder, vindar, ventilationskanaler mm.
 • 2-3 påsar: Rum på 60-80 m3
 • 3-5 påsar: Rum på 80-200 m3

Innerpåsens innehåll är frätande och brandfarligt. Innerpåsen får och får INTE öppnas.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

Öppna aluminiumfoliepåsen och den vakuumförpackade innerpåsen och lägg den vita innerförpackningen i en skål eller häng den i rummet så högt som möjligt.

Se även vår instruktionsvideo.

Exempel på användning

 • Bil, båt och husvagn
  Lägg en ProtoxAbScent Luktborttagare-påse på en skål eller någon annanstans i bilen, båten eller husvagnen, där den kan ligga stabilt och inte direkt på textilier.
  Luktsanering kontrolleras efter 1-2 veckor.
 • Dålig lukt i möbler, textilier, skor och liknande
  Möbler, textilier, skor mm. placeras i ett mindre rum, skåp eller liknande. En ProtoxAbScent-påse är upphängd ovanför föremålen, men inte direkt på dem.
  Luktsanering kontrolleras efter 1-2 veckor.
 • Döda råttor och möss
  Placera en eller flera ProtoxAbScent Luktborttagare-påsar i rummets naturliga luftflöde så nära det döda djuret som möjligt. Se tabellen ovan för antal påsar. I särskilt dåliga fall, se nästa avsnitt.
 • Avföring, döda djur/människor och liknande
  Det kan bli nödvändigt att ta bort golvskivor, inlägg, formskivor etc. om vätskor har sipprat in i konstruktionen under en längre tid.
  Disk/vatten nu t.ex. balkar och brädor med ProtoxHysan. Dimma sedan rummet med ProtoxHysan för att desinficera och deodorisera.
  Placera sedan ett lämpligt antal ProtoxAbScent-påsar högt upp i rummet (se diagrammet under 'Förberedelser') och försegla rummen från obehörig åtkomst.
  Luktsanering kontrolleras efter 14 dagar till 1 månad och fortsätter vid behov tills lukten försvunnit.
 • Otillgängliga rum, krypgrunder, ventilationskanaler och liknande
  Dimspray först med ProtoxHysan, när det är möjligt.
  Placera ett lämpligt antal ProtoxAbScent Luktborttagare-påsar i rummet (se tabell under 'Förberedelser').
  Obs: Om rummet är fuktigt måste det först torkas och sänkas till normal luftfuktighet innan du använder ProtoxAbScent-påsar.
 • Vinterförvaring av båt/husbil och vinterstängning av sommarhus
  ProtoxAbScent Luktborttagare-påsarna kan med fördel användas i samband med vinterförvaring av båt/husbil eller vid vinteravstängning av ett sommarhus. Här kommer påsarna att fungera i mer än 1 månad och hålla den unkna lukten borta.
 • Sotig lukt efter brandskada
  Ta först bort brandskadade byggnadsdelar.
  Tvätta tillgängliga ytor med ProtoxHysan följt av en dimspray.
  Placera nu ett lämpligt antal ProtoxAbScent-påsar högt upp i rummet (se diagrammet under 'Förberedelser') och försegla rummen från obehöriga.
  Luktsanering kontrolleras efter 1 månad och fortsätter vid behov tills lukten försvunnit.

Efter användning

ProtoxAbScent Luktborttagarehar en hållbarhet på 2 år från tillverkningsdatum om den förvaras svalt och i original, oöppnad förpackning. ProtoxAbScent-påsarna är frostbeständiga.

Om det är nödvändigt att avbryta behandlingen innan påsen är "utbränd" kan den aktiverade påsen förvaras kortare tid (upp till 14 dagar) i en lufttät plastbehållare.

Använda påsar och förpackningar kan slängas tillsammans med hushållsavfallet.

Läs också

Förpackningsstorlekar

30 grams påsar

CLP-klassificering

Fara

Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm