Hvad er natriumbisulfit og natriumthiosulfat?

Natriumbisulfit og natriumthiosulfat findes hverken i ProtoxHysan eller ProtoxBiox, men er opført i produkternes sikkerhedsdatablade, da de anvendes til at neutralisere ProtoxHysan og ProtoxBiox ved spild eller udslip.