Skal jeg altid bruge åndedrætsværn?

Når man arbejder med skimmel og andre svamp, vil der blive frigivet spore og “svampestøv”.  Man bør derfor altid bruge en støvmaske.I øvrigt skal man altid læse produktets sikkerhedsdatablad inden brug. I dette datablad findes alle oplysninger om de sikkerhedsfaktorer, som man skal iagttage, herunder også om åndedrætsværn anbefales.