Lugtsanering uden parfumeDer findes en lang række produkter på markedet, der tilbydes til lugtsanering, men rigtig mange af disse produkter indeholder parfume. Det kan på etiketten være camoufleret som duftstoffer eller æteriske olier, men fælles for dem alle er, at de “lugtsanerer” ved at overdøve den dårlige lugt med andre duftstoffer, så indeklimaet forurenes med ikke alene den dårlige lugt, men nu også med ofte stærkt allergifremkaldende parfumestoffer. Dette dokumenteres af mange af Miljøstyrelsens projekter, hvor indholdet i luftfriskere, duftkugler osv. er blevet analyseret.

I arbejdet med lugtsanering er skadeservicefirmaer forpligtiget til at bruge de mindst farlige produkter ifølge arbejdsmiljøloven, så de er sikret et godt arbejdsmiljø. En anden side af sagen er, at de ikke ønsker at efterlade restkemi som parfume i hjemmene, hvor de lugtsanerer, da det som førnævnt forurener folks indemiljø.


Chlordioxidteknologi – den kemiske tilgang

Èn af måderne, hvorpå parfume kan undgås i et middel til lugtsanering, er ved brug af chlordioxidteknologien. I stedet for at camouflere lugten med duftstoffer angriber og løser Chlordioxid det egentlige problem, nemlig ved at nedbryde de organiske molekyler, der er den dårlige lugt. Rent kemisk er det hermed et aktivt stof, der går ind og nedbryder de lugtende stoffer ved at oxidere og brænde dem i stykker. Og når de lugtende stoffer er døde, bliver de til salt og ilt, så der ikke efterlades nogle kemiske rester i folks hjem. 

Chlordioxid til lugtsanering findes i både ProtoxHysan som væskeform eller som gasgenererende fast stof i ProtoxAbScent posen. Valg af metode afhænger af opgavens type.


Enzymteknologi – den biologiske tilgang

I modsætning til den kemiske proces med chlordioxid findes der en enzymteknologi, som er en mere biologisk proces. Ifølge John Lundsgaard, Teknisk Chef, Kemiker og Biolog hos Protox, benytter man med enzymteknologien bakterier, der er naturens egen opfindelse, som laver enzymer, der nedbryder lugtstofferne ved at spise dem.

”Når vi spiser, har vi enzymer i vores maver og tarme, der nedbryder maden til noget, der kan gå over i blodbanen og blive transporteret rundt til cellerne. Når vi har enzymer, som går til angreb på lugtstoffer, eller de stoffer, der sidder og udskiller lugten, så bliver det nedbrudt til ikke-lugtende stoffer - i bedste fald kuldioxid og vand - hvis det bliver brudt helt ned. Og der benytter vi os af naturens egen opfindelse, som netop er bakterier, der laver enzymer, som nedbryder, lever og spiser lugtstofferne. Sagt på en simpel måde, så gufler bakterierne stofferne i sig og bruger deres enzymsystemer til at nedbryde dem, så lugten forsvinder”, forklarer John.    

Der hvor enzymteknologien ligeledes skiller sig ud fra chlordioxid er, at det i væskeform ikke går ind og bleger de områder, hvor produkter, der benytter teknologien, anvendes. Dette er et område, der har været en udfordring for mange skadeservicevirksomheder ved rengøring af løsøre med ”bløde” overflader som f.eks. polstrede møbler. Her findes nu produktet ProtoxLugtfri, som er udviklet ved hjælp af enzymteknologien.

Læs også artiklen ”ProtoxLugtfri til rengøring af løsøre”.