Én ting er at fjerne MgO plader, men hvad med træet nedenunder?

 

Problemet med MgO-pladerne er at de suger vand på grund af deres indhold af salte. I det danske klima betyder det, at de i mindst et par måneder hvert år direkte ”sveder” mættet saltholdigt vand ud. Dette stærke saltvand ødelægger søm, skruer og beslag, men saltvandet trænger også ind i den trækonstruktion der ligger bag MgO-pladerne.

Forsøg viser, at træ der har været i kontakt med MgO-plader, det har opsuget så store saltmængder, så træet i sig selv også er blevet fugtsugende.

Det betyder, at når man har fjernet og erstattet MgO-pladerne med anden beklædning, så efterlader man træ der fremover vil opsuge luftens fugtighed og i lange perioder af året være opfugtet til langt over ”smertegrænsen” på 15 %.

Det betyder at træet med stor sandsynlighed vil blive angrebet af skimmel og antageligt også på sigt vil kunne blive angrebet af trænedbrydende svampe.

Hvis træet allerede er skimmelangrebet når man piller MgO-pladerne af, så er det klart at der i entreprisen også SKAL være en skimmelsanering. Men hvis ikke man slutter af med en forebyggende behandling mod skimmel og trænedbrydende svampe, så risikerer man at indbygge en ikke uvæsentlig risiko for efterfølgende problemer i konstruktionen.

Vores anbefaling er derfor – fjern MgO-pladerne. Afrens eventuel skimmelvækst med Protox Hysan, sørg for at tørre konstruktionen så godt ud som muligt, og behandl så med det godkendte træbeskyttelsesmiddel – Protox Svamp. Det vil forebygge både de trænedbrydende svampe og skimmel i det træ som har været i kontakt med MgO-pladerne.