ProtoxSvamp

ProtoxSvamp er et middel, der effektivt forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe.

ProtoxSvamp:

  • Forebygger og bekæmper svampeangreb i træ, murværk og beton
  • Kan bruges mod svampe som Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Poresvamp
  • Har en forebyggende effekt over for skimmelsvampe
  • Må kun anvendes af professionelle

Du kan købe ProtoxSvamp hos vores forhandlere.

 

Fordelene ved ProtoxSvamp

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.

ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

 

ProtoxSvamp er testet og godkendt

ProtoxSvamp er godkendt af Miljøstyrelsen som svampebekæmpelsesmiddel.

Midlet er også testet og godkendt på internationale og anerkendte testinstitutter som State Forest Technology Research Station i Gembloux, Belgien og EMPA i St. Gallen, Schweiz. Her er produktet testet efter EN-standarderne EN 113, EN 73 + EN 113 og EN 84 + EN 113.

ProtoxSvamp har MAL 00-1 og er specielt testet og godkendt som bekæmpelsesmiddel mod Ægte Hussvamp i murværk.

Godkendelsesnummeret er 542-7.

 

Emballagestørrelser:

1,0 liter plastdunk

2,5 liter plastdunk

5,0 liter plastdunk

20 liter plastdunk

 

CLP Klassificering

CLP Klassificering

CLP Klassificering, advarsel

Fare

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion.

 

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”