ProtoxSvamp

ProtoxSvamp er et middel, der effektivt forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe. ProtoxSvamp:


Bekæmpelse af svampeangreb

ProtoxSvamp er udviklet som et professionelt middel til brug i bygninger mod bl.a.:

  • Ægte hussvamp
  • Gul tømmersvamp
  • Hvid tømmersvamp
  • Korkhat
  • Poresvamp

og andre trænedbrydende svampe, men kan i øvrigt benyttes som universelt svampemiddel.


Hæmmer skimmelsvampe

ProtoxSvamp har en forebyggende effekt overfor skimmelsvampe.

Bemærk, at midlet kun har en meget begrænset udvaskning til omgivelser i modsætning til typiske diffusionsprodukter.


Testet og godkendt

ProtoxSvamp er godkendt af Miljøstyrelsen og har mal-kode 00-1.

Produktet er ikke klassificeret som skadeligt for sundheden.

Ved anvendelsen af ProtoxSvamp lever du således op til arbejdsmiljølovens krav om altid at anvende det mindst farlige produkt til løsning af opgaven.

ProtoxSvamp er endvidere testet på internationale anerkendte testinstitutter (State Forest Technology Research Station, Gembloux og EMPA, St. Gallen, Schweitz) efter godkendte EN-standarder (EN 113, EN 73+EN113, EN84+EN113).

Midlet er specielt testet og godkendt som bekæmpelsesmiddel mod ægte hussvamp i murværk godk nr: 542-7.