ProtoxSvamp ProtoxSvamp er et effektivt, vannholdig soppmiddel til bekjempelse av soppangrep i treverk, mur og betong. LES MER ProtoxInsekt ProtoxInsekt er et middel for å bekjempe angrep av insekter i treverk. Det brukes til behandling av nytt og gammelt treverk i forbindelse med angrep av treborende insekter. LES MER ProtoxHysan er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. ProtoxHysan ProtoxHysan er et spesialmiddel til avrensing og desinfeksjon av muggsopp. I tillegg kan det brukes til en lang rekke andre formål som luktfjerning og desinfeksjon etter bakterievekst og virus. LES MER Protox Håndboken Et praktisk oppslagsverk for identifikasjon, bekjempelse og forebygging av sopp, mugg og insektangrep. LES MER
Produkter

Se våre produkter til forebygging og bekjempelse av muggsopp-, sopp- og insektsangrep.

Bibliotek

Ved hjelp av vår produkt- og bildeguide kan du identifisere problemet ditt og velge riktig produkt.

Forhandlere

Kontakt oss for mer informasjon


Hvem er Protox ?

Protox driver med utvikling og salg av midler til forebygging og bekjempelse av muggsopp-, sopp- og insektsangrep i bygninger.

Vi bestreber oss på å utvikle effektive midler som er skånsomme mot innemiljøet når skaden utbedres. I samarbeid med sertifiserte laboratorier utføres løpende EN-standardiserte tester av både avgassing til inneklimaet og midlenes effektivitet.

Rengjøring etter oversvømmelser

I forbindelse med opprydding etter oversvømmelser kan man med fordel bruke Hysan eller Biox til desinfeksjon. Se også mer om våre erfaringer fra skybruddet i København i 2011.