Produkter

Se våre produkter til forebygging og bekjempelse av muggsopp-, sopp- og insektsangrep.

Bibliotek

Ved hjelp av vår produkt- og bildeguide kan du identifisere problemet ditt og velge riktig produkt.

Forhandlere

Kontakt oss for mer informasjon


Hvem er Protox ?

Protox driver med utvikling og salg av midler til forebygging og bekjempelse av muggsopp-, sopp- og insektsangrep i bygninger.

Vi bestreber oss på å utvikle effektive midler som er skånsomme mot innemiljøet når skaden utbedres. I samarbeid med sertifiserte laboratorier utføres løpende EN-standardiserte tester av både avgassing til inneklimaet og midlenes effektivitet.

Rengjøring etter oversvømmelser

I forbindelse med opprydding etter oversvømmelser kan man med fordel bruke Hysan eller Biox til desinfeksjon. Se også mer om våre erfaringer fra skybruddet i København i 2011.