ProtoxSkimmel - Produktdata

Fortynding:ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Dækkeevne/
forbrug
3-5 m²/liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende underlag.
Omrøring:Ja.
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning.
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C.
Tørretid:8 timer v/20°C på sugende bund.På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid.
pH:ca. 9.
Lugt:Svagt acetoneagtig. Efter udtørring ingen lugt.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe. Evt. optørret spild kan forsøges fjernet med grundrens, acetone mv.
Opbevaring:Opbevares frostfrit.
Holdbarhed:Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Bortskaffelse:Tom emballage afleveres til den kommunale affaldsordning.
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.
Mal-kode:00-1 (1993).