Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes
Rækkeevne:3-5 m² pr. liter, men op til 6 m² på meget lidt sugende underlag
Omrøring:Ja
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Tørretid:Ca. 8 timer
pH:Ca. 9
Lugt:Svagt acetoneagtig. Inge lugt efter udtørring
Rengøring:

Værktøj rengøres med vand og sæbe

Evt. optørret spild kan forsøges fjernet med grundrens, acetone mv

Opbevaring:Opbevares frostfrit
Holdbarhed:Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Rester og tom emballage afleveres til den kommunale affaldsordning
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø:MAL-kode 00-1