ProtoxMögel

ProtoxMögel är en färglös och vattenbaserad primer som håller ytan fri från mögelangrepp.

  • Förhindrar tillväxt och missfärgning av mögel på porösa ytor som fuktigt trä, gips, betong, eternitskivor, murverk och tapeter
  • Förebygger och bekämpar missfärgning utomhus, t.ex. på trä, träterrasser och kakel
  • Är lämplig för att förhindra mögeltillväxt på köldbroar, fuktiga byggmaterial och byggnadsdelar som ibland blir fuktiga
  • Enkelt att använda och applicera
  • Kan användas av ALLA – både proffs och privatpersoner

Fördelarna med ProtoxMögel

Med ProtoxMögel kan du förhindra mögelangrepp på porösa ytor både in- och utvändigt. En av produktens stora fördelar är effekten på ytor som ibland blir blöta, på köldbryggor i hemmet och på fuktiga byggmaterial. Här tänker vi särskilt på takbjälkar och takfaner i takutrymmen med dålig ventilation och kondens på grund av underkylning och dåligt isolerade ytterväggar. Mögel växer särskilt bra, men med ProtoxMögel kan du skydda ytorna och undvika mögel.

ProtoxMögel förhindrar även de fula missfärgningar som mögel ofta lämnar efter sig, även när mögelsvampen är borttagen. Agenten bekämpar även missfärgning utomhus på t.ex. trä, trädäck och kakel, så att du kan ta bort dem helt.

ProtoxMögel har testats och godkänts

ProtoxSkimmel är inte klassad som farlig, hälsofarlig eller liknande. Faktum är att produkten registreras/registreras i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkt byggande. Och enligt en inomhusklimatrapport gjord av Eurofins A/S förorenar inte produkten inomhusklimatet efter användning.

ProtoxMögel har MAL 00-1.

Tillämpning av ProtoxMögel

Vad är ProtoxMögel?

ProtoxMögel är en primer för att förhindra mögel och missfärgning från mögel. Medlet är särskilt lämpligt för köldbryggor, fuktiga byggmaterial och byggnadsdelar som ibland blir blöta. ProtoxMögel kan användas både inomhus och utomhus. Produkten har en svag acetonliknande lukt tills den torkar, varefter lukten försvinner helt.

Var använder du ProtoxMögel?

  • Kan användas både inomhus och utomhus
  • Är särskilt lämplig för porösa ytor som fuktigt trä, gips, betong, eternitskivor, murverk och tapeter
  • Använd vid en temperatur över 5°C

Om produkten används på målade ytor kan glansskillnader uppstå. Gör någon ett litet test innan användning.

OBS: ProtoxMögel innehåller ett bindemedel som kan bilda en hinna efter torkning på icke-absorberande ytor som glas, plast och glaserade plattor. Membranet kan vara svårt att ta bort så kom ihåg att avtäcka icke-absorberande ytor.

Förberedelse

Innan behandling med ProtoxMögel ska ytan vara lika ren som icke angripna ytor. Om det redan finns missfärgning och mögeltillväxt måste den drabbade ytan därför först desinficeras eller sköljas ner med ProtoxHysan.

ProtoxMögel är färdig att använda och får inte spädas ytterligare.

Räckvidden är 3-5 m² per liter, men upp till 6 m² på ett mycket lågt sugande underlag.

Produkten måste röras om före användning.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxMögel kan appliceras med en pensel, genom att spraya eller genom att doppa.

Behandlingen med ProtoxMögel kan eventuellt kombineras med mekanisk rengöring som isrengöring, sandblästring, fräsning eller liknande.

 

Efter användning

Torktiden är ca. 8 timmar.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning. Om det finns spill som torkat in kan du försöka få bort det med primer, aceton eller liknande.

ProtoxMögel är hållbar i minst 2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning och ska förvaras frostfritt.

Rester och tomma förpackningar ska lämnas till det kommunala avfallshanteringssystemet.

Efter att ha använt ProtoxMögel kan den behandlas med de flesta ytprodukter. Det är dock användarens eget ansvar att testa produktens effektivitet för den specifika uppgiften efter behandling med ProtoxMögel.

Efter avslutad behandling utomhus bör ytan behandlas med en pigmenterad (täckande) och vattenavvisande ytprodukt för att skydda träet från nedbrytning orsakad av solens UV-strålar och utspolning av regn. Föremålet måste vara helt torrt innan det avslutas. Efterbehandlingen bör göras inom en månad.

Läs också

Förpackningsstorlekar

500 ml. sprayflaska
2,5 liter plastdunk
5,0 liters plastdunk
.

CLP-klassificering

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm