ProtoxSoppstopp

ProtoxSoppstopp er en fargeløs og vannbasert primer som holder overflaten fri for muggangrep.

  • Forhindrer vekst og misfarging av muggsopp på porøse overflater som fuktig tre, gips, betong, eternittplater, mur og tapeter
  • Forebygger og bekjemper misfarging utendørs, f.eks. på tre, treterrasser og fliser
  • Egner seg for å hindre muggvekst på kuldebroer, fuktige byggematerialer og bygningsdeler som noen ganger blir våte
  • Er enkel å bruke
  • Kan brukes av ALLE – både profesjonelle og privatpersoner

Fordelene med ProtoxSoppstopp

Med ProtoxSoppstopp kan du forhindre ethvert angrep av mugg på porøse overflater både innvendig og utvendig. En av de store fordelene med produktet er effekten på overflater som av og til blir våte, på kuldebroer i boligen og på fuktige byggematerialer. Her tenker vi spesielt på sperrer og takfiner i takrom med dårlig ventilasjon og kondens på grunn av underkjøling og dårlig isolerte yttervegger. Mugg vokser spesielt godt, men med ProtoxSoppstopp kan du beskytte overflatene og unngå mugg.

ProtoxSoppstopp forhindrer også de stygge misfargingene som mugg ofte etterlater seg, selv når muggsoppen er fjernet. Agenten bekjemper også misfarging utendørs på f.eks. tre, treterrasse og fliser, slik at du kan fjerne dem helt.

ProtoxSoppstopp er testet og godkjent

ProtoxSkimmel er ikke klassifisert som farlig, helseskadelig eller lignende. Faktisk er produktet registrert/registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i svanemerket bygg. Og ifølge en inneklimarapport laget av Eurofins A/S forurenser ikke produktet inneklimaet etter bruk.

ProtoxSoppstopp har MAL 00-1.

Bruk av ProtoxSoppstopp

Hva er ProtoxSoppstopp?

ProtoxSoppstopp er en primer for å forhindre mugg og misfarging fra mugg. Midlet er spesielt egnet for kuldebroer, fuktige byggematerialer og bygningsdeler som av og til blir våte. ProtoxSoppstopp kan brukes både innendørs og utendørs. Produktet har en svak acetonlignende lukt til det tørker, hvoretter lukten forsvinner helt.

Hvor bruker du ProtoxSoppstopp?

  • Kan brukes både innendørs og utendørs
  • Er spesielt egnet for porøse overflater som fuktig tre, gips, betong, eternittplater, mur og tapeter
  • Bruk ved en temperatur over 5°C

Hvis produktet brukes på malte overflater, kan det oppstå glansforskjeller. Lag noen en liten test før bruk.

MERK: ProtoxSoppstopp inneholder et bindemiddel som kan danne en film etter tørking på ikke-absorberende overflater som glass, plast og glaserte fliser. Membranen kan være vanskelig å fjerne, så husk å avdekke ikke-absorberende overflater.

Forberedelse

Før behandling med ProtoxSoppstopp skal overflaten være like ren som ikke-infiserte overflater. Hvis det allerede er misfarging og muggvekst, må den berørte overflaten derfor først desinfiseres eller vaskes ned med ProtoxHysan.

ProtoxSoppstopp er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Rekkevidden er 3-5 m² pr liter, men opptil 6 m² på et svært lite sugende underlag.

Produktet må røres før bruk.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxSoppstopp kan påføres med pensel, ved spraying eller ved dypping.

Behandlingen med ProtoxSoppstopp kan eventuelt kombineres med mekanisk rengjøring som isrens, sandblåsing, fresing eller lignende.

 

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 8 timer.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk. Er det søl som har tørket inn, kan du prøve å fjerne det med primer, aceton eller lignende.

ProtoxSoppstopp er holdbar i minst 2 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Rester og tom emballasje skal leveres til det kommunale renovasjonssystemet.

Etter bruk av ProtoxSoppstopp kan den behandles med de fleste overflateprodukter. Det er imidlertid brukerens eget ansvar å teste produktets effektivitet for den spesifikke oppgaven etter behandling med ProtoxSoppstopp.

Etter avsluttet behandling utendørs bør overflaten behandles med et pigmentert (dekkende) og vannavvisende overflateprodukt for å beskytte treverket mot nedbrytning forårsaket av solens UV-stråler og utvasking ved regn. Varen må være helt tørr før etterbehandling. Etterbehandlingen bør gjøres innen en måned.

Også lese

Emballasjestørrelser

500 ml. sprayflaske
.
5,0 liters plastdunk
.

CLP Klassifisering

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 3-jod-2-propynylbutylkarbamat 3-jodprop-2-yn-1-ylbutylkarbamat. Kan utløse en allergisk reaksjon.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm