Hvad er borebiller?

Borebiller er en fællesbetegnelse for flere forskellige insektarter, der lever i og af træ. Mest almindelig er den Alm. Borebille (Anobium punctatum), som findes i næsten alle ældre huse.

Angreb ses oftest som runde eller ovale huller i træværket og drys af “boremel” under hullerne.

Læs mere her.