Indeklimarapport på ProtoxSkimmel


Ingen afgasning fra ProtoxSkimmel

ProtoxSkimmel er et produkt, der bruges til at forebygge angreb af skimmelsvampe på nye bygningsmaterialer. Produktet bruges også som efterbehandling på bygningsmaterialer der allerede har været afrenset for skimmelsvampe.

I boligen vil skimmelsvampe ofte forekomme på kolde overflader, der opstår på grund af mangelfuld isolering (kuldebroer) . Med mindre disse byggefejl udbedres vil der i vinterhalvåret meget nemt kunne opstå skimmelsvampeangreb. Selvom de angrebne områder afrenses for skimmelsvamp, vil nye angreb hurtigt genopstå, da skadesårsagen ikke er fjernet. Ved at påføre Protoxskimmel i disse områder kan der præventivt beskyttes mod skimmelvæks.

Protoxskimmel indeholder imidlertid fungicider, hvorfor brugen af produktet indendøre kunne give anledning til betænkeligheder i henseende til påvirkning af indeklimaet. For at afklare disse forhold har vi fået gennemført en uvildig afgasningsundersøgelse på produktet med det formål at fastlægge, hvor meget produktet afgasser til indeklimaet.

Se indeklimarapporten her: