ProtoxHysan

ProtoxHysan är ett specialmedel för rengöring och desinfektion av mögelsvamp. Det kan även användas till en mängd andra ändamål som luktborttagning och desinfektion av bakterieväxt och virus.

ProtoxHysan kan appliceras som traditionellt rengöringsmedel.


Mögelsvamp

Har det uppstått missfärgning och tillväxt av mögelsvampar, tvättas den angripna ytan med ProtoxHysan. Eventuellt kombineras behandlingen med manuell rengöring. Se mer om användning av ProtoxHysan.

Om det finns risk för att det rengjorda området återfuktas rekommenderas en förebyggande behandling mot ny mögeltillväxt med ProtoxMögel.


Luktborttagning

Dålig lukt kan tas bort genom att blöta ner/tvätta de påverkade ytorna. Det kan med fördel kombineras med ProtoxAbScent-påsen, som hängs upp för borttagning av restlukt.


Bakterie- och virusdesinfektion

ProtoxHysan är ett effektivt desinfektionsmedel mot alla former av bakterier och virus. Det finns därför många exempel på användning av ProtoxHysan, t.ex. efter skyfallsskador med uppstigande E. Coliinfekterat avloppsvatten, desinfektion efter döda djur/människor, desinfektion efter duvavföring, Legionella, Listeria, fågelinfluensavirus, Newcastlevirus m.m.

 

Inomhusklimat

ProtoxHysan kvarlämnar inga hälsoskadliga kemiska rester på den behandlade ytan, enligt inomhusklimatrapporten. Det finns därför ingen begränsning på behandlingsytans storlek.


Dimmspray

Vid användning av dimmspray har ProtoxHysan stor desinfekterande effekt på luftburna mögelsporer, bakterier och virus.

 

CLP Klassificering

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”