ProtoxSvamp

ProtoxSvamp er et effektivt vannaktig soppmiddel til bekjempelse av soppangrep i tre, mur og betong.

ProtoxSvamp bekjemper aktive angrep av treødeleggende sopp og forebygger nye soppangrep.


Bekjempelse av soppangrep

ProtoxSvamp er utviklet som et profesjonelt middel til innendørsbruk mot bl.a

  • Ekte hussopp
  • Kjellersopp Hvit
  • Tømmerkjuke
  • Badstumusling
  • Poresopp

og annen trenedbrytende sopp, men kan ellers benyttes som universelt soppmiddel både innendørs og ute.


Forebygger muggsopp

ProtoxSvamp er godkjent til å forebygge muggsopp.

Vær oppmerksom på at middelet kun har en veldig begrenset utvasking til omgivelsen i motsetning til vanlige diffusjonsprodukter.


Testet og godkjent

ProtoxSvamp er godkjent av danske Miljøstyrelsen.

ProtoxSvamp er dessuten testet på internasjonale anerkjente testinstitutter (State Forest Technology Research Stasjon, Gembloux og EMPA, St. Gallen, Sveits) etter godkjente EN-standarder (EN 113, EN 73+EN113, EN84+EN113).

Midlet er spesielt testet som bekjempelsesmiddel mot ekte hussopp i mur.

CLP Klassifisering

Spræng - fiskFare

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2- yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole. Kan gi en allergisk reaksjon.