Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:

ProtoxSC20 fortyndes med vand afhængigt af opgaven:

• Brandskadesanering: 5-10% i vand
• Skumudlægning: 2-5% i vand
• Højtryksrensning: 2-5% i vand
• Grundrengøring: 2-5% i vand
• Universalrengøring: 1-2% i vand
Forbrug:Afhænger af opgavens karakter og størrelse
Omrøring:Nej
Påføring:Med spray, børste, svamp eller klud
Anvendelsestemperatur:Optimalt: 20-50°C. Kan også anvendes i koldt vand
pH:Ca. 9,9
Lugt:Svagt alkoholisk/aminagtig
Rengøring:Værktøj skylles grundigt med vand
Opbevaring:Frostfrit og beskyttet mod direkte sollys
Holdbarhed:2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning