ProtoxSC20

ProtoxSC20 er et lavalkalisk middel for fjerning av sot, olje, fett og andre typer gjenstridig smuss. Produktet egner seg spesielt godt til rengjøring etter brann.

  • Løser opp og fjerner inngrodd smuss som f.eks sot, olje og fett
  • Kan brukes av ALLE – både profesjonelle og privatpersoner

Fordelene med ProtoxSC20

ProtoxSC20 er utviklet for å gjøre skadesanering etter brann lettere. Produktet er et profesjonelt grunnrengjøringsmiddel som gjør tunge løft og fjerner inngrodd smuss og fett.

Uansett hvor stort området eller hvor du trenger å nå, kan du bruke ProtoxSC20. Den kan påføres for hånd med spray, børste, svamp eller klut. Men du kan også bruke en høytrykksvasker eller skumlegging.

Midlet er basert på moderne bærekraftig og inneklimanøytral teknologi, som er mer plantebasert enn tidligere. Det betyr blant annet at den ikke fordamper til inneklimaet, er lavalkalisk og fri for løsemidler, NMP og VOC. Den inneholder heller ingen parfyme eller andre dufter. Og da er ikke ProtoxSC20 etsende og alle ingrediensene er biologisk nedbrytbare.

ProtoxSC20 er testet

Alle ingrediensene i ProtoxSC20 er biologisk nedbrytbare og etter skylling med vann etterlater produktet ingen restkjemi på de behandlede overflatene. Derfor utgjør midlet ingen risiko for miljøet eller inneklimaet.

ProtoxSC20 har MAL 00-1 og inneholder ingen løsemidler.

Bruk av ProtoxSC20

Hva er ProtoxSC20?

ProtoxSC20 er et basisrengjøringsmiddel som gjør brannskadesanering enklere ved å effektivt fjerne sot, olje, fett og andre typer gjenstridig smuss. Produktet er lite alkalisk, ikke etsende og har en lav pH på kun 9,9. Dette gjør det enkelt og trygt å jobbe med. ProtoxSC20 er også fri for VOC, løsemidler, dufter, d-limonen (sitrusbasert løsningsmiddel) og NMP.

Du kan bruke ProtoxSC20 til alle oppgaver og renholdstyper innen brannsanering og grundig rengjøring. Den kan påføres for hånd, høytrykksspyling eller skumlegging.

Hvor bruker du ProtoxSC20?

  • Kan brukes på alle overflater som tåler vann
  • Er spesielt effektiv på harde overflater som metaller, plast, keramikk og de fleste lakkerte overflater
  • Kan brukes på ømfintlige overflater som polstrede møbler, tepper og klær, men krever en god skylling etterpå

Forberedelse

ProtoxSC20 fortynnes med vann avhengig av oppgavens art:

  • Brannskaderestaurering: 5-10% i vann
  • Skum legging: 2-5% i vann
  • Høytrykksrens: 2-5% i vann
  • Grunnleggende rengjøring: 2-5% i vann
  • Universell rengjøring: 1-2% i vann

Den optimale temperaturen for vannet er 20-50°C, men ProtoxSC20 kan også brukes i kaldt vann.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Kontakt med rengjøringsmidler utgjør alltid en risiko for uttørking av huden og irritasjon eller varig skade på øynene. Derfor må du alltid bruke nødvendig verneutstyr som hansker og ansiktsskjermer eller vernebriller. Det er intet unntak med ProtoxSC20. Selv om ProtoxSC20 er et lavalkalisk produkt som ikke er klassifisert som etsende, forårsaker det alvorlig irritasjon ved kontakt med øynene.

Applikasjon

ProtoxSC20 kan påføres med spray, børste, svamp eller klut. La produktet virke i ca. 5 min., hvoretter overflatene behandles grundig og deretter skylles med vann.


Produktet kan også påføres ved høytrykksspyling eller skumlegging. Her legger du et tykt lag på overflatene med start nedenfra og opp. La løsningen virke i ca. 15 minutter og skyll med vann etterpå.

Det kan være nødvendig å behandle sterkt skitne områder på nytt med en børste eller skuresvamp.

Etterbehandling

Redskap og verktøy skylles grundig med vann etter bruk.
ProtoxSC20 skal oppbevares frostfritt i originalemballasjen og beskyttes mot direkte sollys.
Produktet har en holdbarhet på 2 år i uåpnet emballasje ved riktig oppbevaring.
Tom emballasje og rester skal avleveres til kommunal avfallsordning for farlig avfall. 

Emballasjestørrelser

5,0 liters plastdunk

CLP Klassifisering

Advarsel

 Gir alvorlig øyeirritasjon.

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm