ProtoxHP18

ProtoxHP18 är ett effektivt desinfektionsmedel baserat på vätesuperoxid/väteperoxid.

ProtoxHP18 är mycket enkelt att använda då produkten bara behöver appliceras med t.ex. en vattenspruta.

Vid kontakt med aktiv mögelsvamp eller bakterier skummar produkten upp och då det frigörs syre.

Frigörandet av syre dödar svamp och bakterier, och lämnar inga kemiska rester på ytan eller i rummet.

ProtoxHP18 är helt luktfri och frigör inga hälsofarliga gaser.

ProtoxHP18 är särskilt lämpligt för desinfektion efter uppstigande avloppsvatten, översvämningar m.m.

Protox HP18 är testad enligt standard EN 1276 och EN 14476 för ytdesinficering av bovint coronavirus (BCoV) som ingår i samma virusfamilj som MERS-CoV, SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2 (COVID-19). Protox HP18 påvisar virucid ytdesinfektionseffekt mot Coronavirus med kontakt på 5 minuter, dvs en minskning större än log 4 vilket motsvarar inaktivering/eliminering av virus >99,99%. Testerna har utförts av Dr Brill + Partner GMBH Institut für Hygiene und Mikrobiologie i Tyskland. Ett officiellt, ackrediterat och oberoende, laboratorium.

CLP klassificering

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

 

 

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”