Protox HP18

Protox HP18 är ett effektivt desinfektionsmedel baserat på vätesuperoxid/väteperoxid.

Protox HP18 är mycket enkelt att använda då produkten bara behöver appliceras med t.ex. en vattenspruta.

Vid kontakt med aktiv mögelsvamp eller bakterier skummar produkten upp och då det frigörs syre.

Frigörandet av syre dödar svamp och bakterier, och lämnar inga kemiska rester på ytan eller i rummet.

Protox HP18 är helt luktfri och frigör inga hälsofarliga gaser.

Protox HP18 är särskilt lämpligt för desinfektion efter uppstigande avloppsvatten, översvämningar m.m.