ProtoxHP18

ProtoxHP18 er et desinfeksjonsmiddel til bruk etter stigende kloakk, innstrømmende overflatevann i forbindelse med skybrudd og andre flomsituasjoner.

  • Desinfiserer overflater og personlige eiendeler etter kloakk, stormflo og flom
  • Kan KUN brukes av fagfolk

Som profesjonell kan du kjøpe ProtoxHP18 direkte fra oss. Kontakt oss for å høre mer.

Fordelene med ProtoxHP18

På vanskelig tilgjengelige steder som takkonstruksjoner med skråvegger, under tette gulv og i kabelkanaler kan det være vanskelig å bekjempe mugg med mekanisk rengjøring. Her kan en sel stoppe spredningen av muggsporer ved å forsegle angrepet. Det nøytraliserer angrepet og sørger for at det ikke sprer seg videre. Med Protox Sealer får du en sterk forsegling som beskytter innemiljøet mot muggsporer fra angrepet.

ProtoxHP18 er testet

Protox HP18 er testet i henhold til standard EN 1276 og EN 14476 (for overflatedesinfeksjon av bovint coronavirus (BCoV) som er en del av samme virusfamilie som MERS-CoV, SARS-CoV-1 og SARS-CoV-2 (COVID-19). Protox HP18 demonstrerer virucidal desinfeksjonseffekt mot Coronavirus med kontakt på 5 minutter, dvs. en reduksjon større enn log 4, som tilsvarer inaktivering / eliminering av virus> 99,99%. Testene ble utført av Dr Brill + Partner GMBH Institut für Hygiene und Mikrobiologie i Tyskland. Et offisielt, akkreditert og uavhengig laboratorium.)

Hva er ProtoxHP18?

ProtoxHP18 er et profesjonelt middel som effektivt nøytraliserer bakterier som blir etterlatt av stigende kloakk, innstrømmende overflatevann i forbindelse med skybrudd og andre flomsituasjoner.

Produktet etterlater ingen kjente allergifremkallende stoffer på behandlede overflater eller i innemiljøet. 

Når hydrogenperoksidet i ProtoxHP18 kommer i kontakt med levende organismer som bakterier, vil produktet skumme opp fordi det brytes ned til oksygen og vann. Denne skummingen vil drepe alle sykdomsfremkallende organismer. Etter 60 minutters effektiv tid kan løsøret tas ut og rengjøringen kan starte.

Hvor bruker du ProtoxHP18?

  • Brukes på alle overflater og løsøre som påvirkes av kloakk, overvann og flom
  • Bruk ved en temperatur over frysepunktet

Forberedelse

ProtoxHP18 er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Forbruket er ca. 0,5 liter pr m2.

Produktet må ikke røres før bruk.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Sikkerhet

All kontakt med materiell og løsøre som har vært i kontakt med kloakk, overflatevann og flom medfører fare for kontakt med farlige bakterier. Derfor er det viktig å beskytte seg med hansker og verneklær uavhengig av kontaktnivå.

ProtoxSkybrud er ikke merkepliktig, men vi anbefaler at du bruker hansker og briller ved bruk av ProtoxSkybrud og at du unngår å få produktet på huden.

Applikasjon

ProtoxHP18 kan påføres med hagesprøyte eller lignende lavtrykkssprøyte.

Produktet vil skumme opp når det kommer i kontakt med bakterier og andre levende organismer. Effekttiden varer ca. 60 minutter. Området er deretter desinfisert og klart for rengjøring.

Etterbehandling

Redskap og verktøy skylles med vann etter bruk.

ProtoxSkybrud skal oppbevares i originalemballasje og tåle frost.

Produktet er holdbart i inntil 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.

Tom emballasje kan kastes sammen med husholdningsavfallet. Rester avleveres til kommunal renovasjon.

Også lese

Emballasjestørrelser

5,0 liters plastdunk

CLP Klassifisering

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm