Kan ProtoxSoppstopp brukes innendørs?

Ja, ProtoxSoppstopp kan godt brukes for å forhindre mugg innendørs.

ProtoxSoppstopp inneholder ingen flyktige stoffer og det er derfor ingen utgassing til inneklimaet. ProtoxSoppstopp må imidlertid ikke brukes der det er fare for at den behandlede overflaten kan komme i kontakt med mat.