ProtoxLuktfri+

ProtoxLuktfri+ är ett mikrobakteriellt medel för professionell luktsanering av oljespill och relaterade lukter.

Protox Luktfri+ är en kombination av kemisk och biologisk nedbrytning som kapslar in dålig lukt samtidigt som mikroorganismer bryter ner luktkällan. Protox Luktfri+ innehåller inte parfym eller miljöfarliga dofter som kan dölja luktkällor eller skapa störande restprodukter.

Fördelarna med ProtoxLuktfri+

ProtoxLuktfri+ innehåller parfym eller dofter och kommer därför inte att "övermanna" den dåliga lukten. Istället kapslar och bryter mikroorganismerna i produkten in de luktämnen som orsakar den dåliga lukten. Samma mikroorganismer ser också till att effekten håller i sig långt efter att du använt ProtoxLuktfri+

Användning av ProtoxLuktfri+

Vad är Protox ProtoxLuktfri+

ProtoxLuktfri+ är ett professionellt medel för att ta bort lukt och bygger på en kombination av kemiska och biologiska processer. Produkten innehåller bakterier som gör enzymer som bryter ner de luktande ämnena istället för att "dränka" lukten med parfym. Det är därför ProtoxLuktfri+ är helt utan parfym eller dofter.

Var använder du ProtoxLuktfri+?

  • Kan användas på alla ytor som tål vatten.
  • Använd vid en temperatur över 5°C
  • Bör inte användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.

Förberedelse

ProtoxLuktfri+ är färdig att använda och får inte spädas ytterligare.

Förbrukningen är ca. 1 liter per 6-10 m2 beroende på ytans sugkraft.2, men det beror på materialets uppsugningsförmåga.

Produkten ska omröras/skakas före användning.

Undvik att andas in spraydimman.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

Applicera direkt på det drabbade området. För en långvarig effekt måste appliceringsytan hållas fuktig med t ex plastfolie.

Vänta 48 timmar medan produkten fungerar på lukten. Upprepa behandlingen om lukten inte är helt borta.

Efter användning

Torktiden är ca. 48 timmar.

Redskap och verktyg sköljs med vatten efter användning.

ProtoxLuktfri+ ska förvaras svalt och frostfritt i originalförpackningen.

Produkten har en hållbarhet på 2 år från tillverkningsdatum om den förvaras på rätt sätt.

Tomma förpackningar kan slängas tillsammans med hushållsavfallet.

Läs också

Förpackningsstorlekar

5,0 liters dunk

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm