ProtoxLuktfri+

ProtoxLuktfri+ er et mikrobakterielt middel for profesjonell deodorisering og sanering av oljesøl og relatert lukt.

Protox Luktfri+ er en kombinasjon av kjemisk og biologisk nedbrytning som kapsler inn vond lukt mens mikroorganismer bryter ned luktkilden. Protox Luktfri+ inneholder ikke parfyme eller miljøfarlige dufter som kan skjule luktkilder eller skape forstyrrende restprodukter.

Fordelene med Protox Odorless+

Protox Odorless+ inneholder ingen parfyme eller dufter og vil derfor ikke "overvinne" den vonde lukten. I stedet kapsler mikroorganismene i produktet inn og bryter ned luktstoffene som forårsaker den vonde lukten. De samme mikroorganismene sørger også for at effekten varer lenge etter at du har brukt ProtoxLuktfri+

Bruk av Protox Odorless +

Hva er Protox Odor Free+?

ProtoxLuktfri+ er et profesjonelt middel for å fjerne lukt og er basert på en kombinasjon av kjemiske og biologiske prosesser. Produktet inneholder bakterier som lager enzymer som bryter ned de luktende stoffene i stedet for å «drukne» lukten med parfyme. Derfor inneholder Protox Odorless+ ingen parfyme eller dufter.

Hvor bruker du ProtoxLuktfri+?

  • Kan brukes på alle overflater som tåler vann.
  • Bruk ved en temperatur over 5°C
  • Bør ikke brukes på overflater som kommer i kontakt med mat.

Forberedelse

ProtoxLuktfri+ er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Forbruket er ca. 0,5 liter pr m2, men det avhenger av absorberingsevnen til materialet.

Produktet må røres/ristes før bruk.

Unngå å inhalere sprøytetåken.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

Påfør direkte på det berørte området. For en langvarig effekt må påføringsoverflaten holdes fuktig med for eksempel plastfolie.

Vent 48 timer mens produktet virker på lukten. Gjenta behandlingen hvis lukten ikke er helt borte.

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 48 timer.

Redskap og verktøy skylles med vann etter bruk.

ProtoxLuktfri+ skal oppbevares kjølig og frostfritt i originalemballasjen.

Produktet har en holdbarhet på 2 år fra produksjonsdato dersom det oppbevares riktig.

Tom emballasje kan kastes sammen med husholdningsavfallet.

Også lese

Emballasjestørrelser

5,0 liters boks

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm