Vad är hypoklorit?

Hypoklorit är den aktiva ingrediensen i välkända hushållsprodukter Klor, Klorrent etc., som i decennier har varit några av de mest använda desinfektionsmedlen i Danmark.

Danmarks Naturvårdsverk har placerat hypochorit på sin lista över oönskade ämnen (LOUIS). Naturvårdsverket i Danmark misstänker att hypoklorit bildar miljö- och hälsoskadliga biprodukter när den kommer i kontakt med ämnen som förekommer naturligt i naturen och i synnerhet i vattenmiljön. Därför arbetar Danmarks Naturvårdsverk för att hypoklorit ska förbjudas i EU.

Dessutom är hypoklorit finns på Naturvårdsverkets lista över oönskade ämnen (LOUIS).