Description

Förekomst
Äkta Hussvamp kan förekomma överallt i byggnaden i samband med mur- och träverk, betong, mellanlägg, isolering med mera. Angrepp av Äkta Hussvamp uppstår typiskt i samband med läckage i takbeläggningar, slitna takrännor och stuprör, otäta brunnar och vid inträngning av markfukt.
När hussvampen väl har startat kan den med hjälp av sitt speciella strängmycel hämta och transportera vatten över stora avstånd och därmed fukta nya delar av konstruktionen. Detta gör att den kan fortsätta sin tillväxt och med tiden sprida sig från källare till vind. Äkta Hussvamp kan sprida sig långt i byggnadens dolda konstruktionsdelar, exempelvis bakom paneler, i hålrumsväggar, i fogarna i murverket, bakom inmurade bjälklagsband med mera, innan angreppet upptäcks. Äkta Hussvamp producerar oxalsyra för att bryta ner träcellernas hårda hölje av hemicellulosa, så att den får tillgång till cellulosefibrerna. För att reglera syrabalansen behöver svampen kalk från fogar, tegelstenar, puts eller mineralull, ja till och med polyuretanskum.
Äkta Hussvamp föredrar stillastående fuktig luft, en träfuktighetsprocent på mellan 20-30 % och en temperatur under cirka 25°C. Tillväxten avstannar när temperaturen ökar över 25°C, och svampen dör när temperaturen överstiger 37°C. Å andra sidan kan den växa även vid fryspunkten. Under optimala förhållanden är Äkta Hussvamp en mycket aggressiv tränedbrytande svamp. Medan andra tränedbrytande svampar kan ta år på sig att bryta ner träet, kan ett angrepp av Äkta Hussvamp ofta leda till total nedbrytning av det angripna träet inom några månader, även för kraftigt dimensionerat trä.

Foto: Goritas A/S

Fruktkropp
Fruktkroppar från Äkta Hussvamp ses ofta vid angrepp i byggnader. När fruktkropparna upptäcks är angreppet oftast långt framskridet. Även om angreppet finns i mörka konstruktioner, söker mycelet sig mot ljuset där fruktkroppen bildas – exempelvis vid ett källarfönster, på trappsteg, en fotlist eller runt ett lysrör. Fruktkroppen har ofta formen av en platt skiva, orange- eller kakaobrun i mitten med en förtjockad vit kant runt om. I vissa fall ses även konsolformationer. Den brunaktiga färgen beror på de många miljoner sporer som hussvampen producerar för att föröka sig. Därför ses ofta bruna till orangebruna, dammiga beläggningar längs med fotlister, paneler etc., avsatta från en fruktkropp någonstans i konstruktionen.

Mycelium
Vid helt friska angrepp ses en kraftig utveckling av ett vattent, snövitt mycel, ofta med citrongula vattendroppar. När mycelet blir lite äldre ändrar färgen till gråaktig. Gradvis bildas tjockare strängar. Vid välutvecklade angrepp av hussvamp ses ofta meterlånga, blyertspennstjocka strängar. Karakteristiskt för strängmycelet är att det vid uttorkning blir styvt och hårt och kan knäckas med ett knack. Strängmycel från andra trädnedbrytande svampar har inte denna egenskap. Ibland ses istället för strängmycel ett gråaktigt, pergamentliknande mycel som kan dras av träet eller murverket i flagor. Detta ytmycel ses typiskt på undersidan av golvbrädor, baksidan av paneler osv.

Sönderfall
I nedbrytningsprocessen förlorar träet största delen av sin vikt och det spricker tvärs över fiberriktningen (brunmuld, se sida 5) med resultatet att 5-10 cm stora sprickblock bildas, ofta blandat med gråaktigt mycel och strängar. Både splintved och kärnved bryts ner.

 

 

Slåss med ProtoxSvamp Konc.

Levande mycel från Äkta Hussvamp kan transportera vatten till ett torrt område i byggnaden och därigenom fukta träet för att sedan angripa och bryta ner det.

Det är därför av största vikt att fastställa den totala skadeomfattningen innan man kan påbörja bekämpningen av hussvampsangreppet. Om ett område med angrepp av Äkta Hussvamp i byggnaden förbises, kan hela saneringsarbetet visa sig vara förgäves. Det är därför nödvändigt att genomföra en systematisk undersökning av angreppets omfattning och utifrån detta utarbeta en behandlingsplan. För att säkerställa att alla förekomster av mycel blir bekämpade, inkluderas en säkerhetszon på 1 meter. Det rekommenderas att kontakta ett rådgivningsföretag som är specialiserat på omfattning av Äkta Hussvamp.