ProtoxLuktfri

ProtoxLuktfri är ett medel för att ta bort dålig lukt på alla ytor, men speciellt "mjuka" ytor som stoppade möbler, textilier (skor, sportkläder etc.) och mattor.

  • Bryter ner dålig lukt utan användning av parfymer eller dofter
  • Kan användas mot lukter från t.ex. urin (djur och människor), tobaksrök, svett och smörsyra (sura tår)
  • Är särskilt effektiv på "mjuka" ytor som textilier, möbler, mattor och skor, men kan användas på alla ytor (t.ex. i avfallsbehållare)
  • Kan användas av ALLA – både proffs och privatpersoner

Fördelarna med ProtoxLuktfri+

ProtoxLuktfri innehåller parfym eller dofter och kommer därför inte att maskera den dåliga lukten. Istället kapslar och bryter mikroorganismerna i produkten in de luktämnen som orsakar den dåliga lukten. Samma mikroorganismer ser också till att effekten håller i sig långt efter att du använt ProtoxLuktfri.

Produkten kan användas på alla ytor, men det speciella med ProtoxLugtfri är att den är särskilt effektiv på "mjuka" ytor utan att lämna märken eller blekning. ProtoxLugtfri är speciellt utvecklad för denna typ av material.

ProtoxLuktfri har utvecklats med miljömedvetenhet i åtanke och är därför också säker att använda för hela familjen. Det lämnar inga rester av kemikalier eller dofter som kan orsaka allergier och överkänslighet. Den är därför helt säker att använda – även där människor rör sig hela tiden.

Användning av ProtoxLuktfri+

Vad är ProtoxLuktfri+?

ProtoxLuktfri är ett professionellt medel för att ta bort lukt och bygger på en kombination av kemiska och biologiska processer. Produkten innehåller bakterier som gör enzymer som bryter ner de luktande ämnena istället för att "dränka" lukten med parfym. Därför innehåller ProtoxLuktfri parfym eller dofter.

ProtoxLuktfri kan användas på alla ytor men är särskilt bra på "mjuka", ömtåliga ytor som t.ex. stoppade möbler, mattor, skor, sportkläder och andra textilier. ProtoxLuktfri kan även användas i t.ex. papperskorgar och avfallscontainrar.

Produkten tar bort många olika lukter som tobaksrök, smörsyra (även känd som "sura tår"), lukten av "gammal källare/vind" och lukten av urin från husdjur och människor. Detta eftersom ProtoxLugtfri kapslar in och bryter ner ett stort antal organiska luktämnen. Det tar både svavelhaltiga föreningar (lukten av ruttna ägg eller avloppsvatten) och kvävehaltiga föreningar (lukten av ruttna fiskar eller toaletter). Även ämnen som propionsyra och ättiksyra bryts ner.

ProtoxLuktfri har en lätt syrlig lukt som försvinner när den torkar.

Var använder du ProtoxLuktfri?

  • Kan användas på alla ytor men är särskilt bra på "mjuka", ömtåliga ytor som t.ex. stoppade möbler, mattor, skor, sportkläder och andra textilier
  • Använd vid en temperatur över 5°C

Förberedelse

ProtoxLuktfri är färdig att använda och får inte spädas ytterligare.

Förbrukningen är ca. 0,25-0,5 liter per m2, men det beror på materialets uppsugningsförmåga.

Produkten ska omröras/skakas före användning.

Undvik att andas in spraydimman.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxLuktfri sprayas på det illaluktande området med en trädgårdsspruta eller sprayflaska. Vänta 48 timmar medan produkten fungerar på lukten. Upprepa behandlingen om lukten inte är helt borta.

Efter användning

Torktiden är ca. 48 timmar.

Redskap och verktyg sköljs med vatten efter användning.

ProtoxLuktfri ska förvaras svalt och frostfritt i originalförpackningen.

Produkten har en hållbarhet på 2 år från tillverkningsdatum om den förvaras på rätt sätt.

Tomma förpackningar kan slängas tillsammans med hushållsavfallet.

Läs också

Förpackningsstorlekar

500 ml sprayflaska
5,0 liters plastdunk

CLP-klassificering

Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan utlösa en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad kan beställas på begäran.

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm