Vad är mögel?

Mögel är en naturligt förekommande svamp som växer på de flesta ytor. Mögel bryter normalt inte ner ytorna och kan orsaka svart, grön, brun eller vit missfärgning. Mögel rengörs med ProtoxHysan och förhindras med Protox Skimmingl.

Mögelangrepp är vanligtvis resultatet av fukt. Fuktkällan bör identifieras och avlägsnas innan mögelangreppet bekämpas. Angrepp av mögel täcks normalt inte av byggförsäkringen även om den täcker svampskador.